logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2023. december 6. – PB

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

2023. december hó 6. napján (szerdán) 11 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Soroksár Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 12/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (4.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosítására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadására (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására (8.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a 2024. évi ellenőrzési terv jóváhagyására (10.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

8. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2023. évi működéséről
Javaslat a 2024. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2024. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (11.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

9. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervének elfogadására (12.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

10. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodás megkötésére (13.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat az Országos Bringapark Program 2024 és az Országos Futópálya-építési Program 2024 keretében támogatási kérelmek benyújtására – KIOSZTÓS (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatásra kerülő vezetők és egyéb intézményvezetők személyi juttatásának megállapítására (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Javaslat a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára (20.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség) (21.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

16. Javaslat a Pénzügyi Bizottsági Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Bereczki Miklós bizottsági elnök

17. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/342 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a nagy.erika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023. december 1.

Tisztelettel:

                                                                                         Bereczki Miklós s.k.
                                                                                                    elnök