logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2023. december 6. – SZEB

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

2023. december hó 06. napján 13.30 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadására (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2023. évi működéséről
Javaslat a 2024. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2024. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (11.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

4. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervének elfogadására (12.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

5. Javaslat a Bölcsőde 2024. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására (18.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára (20.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan a Juromed 2000 Bt-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat a 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan a Juromed 2000 Bt-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat a 3. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátására történő feladat-ellátási előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat a 2. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatos vélemény kialakítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök

13. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/260 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a sashegyi.klaudia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023.12.01.

Tisztelettel:

                                                                  Tüskés Józsefné s.k.
                                                                              elnök