logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2023. december 7.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete módosítására

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat Soroksár Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 12/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására1.sz.mellékletRendelet-tervezetTáblázatokHatásvizsgálati lap

6. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosítására

7. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadására

8. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására

9. napirendi pont: Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és irányított – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” jóváhagyására

10. napirendi pont: Javaslat a 2024. évi ellenőrzési terv jóváhagyására2024 évi ellenőrzési terv

11. napirendi pont: Beszámoló a közfoglalkoztatás 2023. évi működéséről
Javaslat a 2024. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2024. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására

12. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervének elfogadására

13. napirendi pont: Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodás megkötésére

14. napirendi pont: Javaslat az Országos Bringapark Program 2024 és az Országos Futópálya-építési Program 2024 keretében támogatási kérelmek benyújtására – KIOSZTÓS

15. napirendi pont: Javaslat a 186049/0/A/10 hrsz.-ú, természetben a Hősök tere 14. (Grassalkovich út 162.) szám alatt található ingatlanon elhelyezett távközlési állomás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

16. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására

17. napirendi pont: Javaslat a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatásra kerülő vezetők és egyéb intézményvezetők személyi juttatásának megállapítására

18. napirendi pont: Javaslat a Bölcsőde 2024. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

19. napirendi pont: Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2024. évi heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározására

20. napirendi pont: Javaslat a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

21. napirendi pont: Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)

22. napirendi pont: Javaslat önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

23. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 1.sz.melléklet2.sz.melléklet

24. napirendi pont: Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezés elbírálására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)

25. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék