logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2023. február 14. – OKISB

 M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2023. február hó 14. napján 11.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (10.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázata pályázati feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság létrehozására (14)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a Soroksári Fiatalok Fórumának 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására (19)
Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán képviselő

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról (21)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

8. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (23)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

9. Tájékoztató a 2022. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (24)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

10. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi

11. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/251 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023.02.09.

Tisztelettel:

                                                                                                          Orbán Gyöngyi s.k.
                                                                                                                      elnök