logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2023. február 15. – SZEB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
2023. február hó 15. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (10.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosításával kapcsolatosan hozott 461/2022. (XII. 08.) határozat módosítására (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői illetményének megállapítására (16.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról (21.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

9. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (23.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

10. Tájékoztató a 2022. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (24.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

11. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök

12. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/260 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a sashegyi.klaudia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023.02.09.

Tisztelettel:

                                                                                                          Tüskés Józsefné s.k.
                                                                                                                      elnök