logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2023. február 16.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete módosítására

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete módosítására

5. napirendi pont: Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

6. napirendi pont: Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítására

7. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjainak felülvizsgálatára

8. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati üdülőhelyek igénybevételéről szóló 11/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az önkormányzati üdülőhelyek igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

9. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására1.sz.melléklet2.sz.melléklet2. sz. melléklet – Táblázatok3.sz.melléklet

10. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására1.sz.melléklet2.sz.melléklet2.sz. melléklet – Táblázatok3. sz. melléklet

11. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (a Vecsés út szabályozási vonalának meghatározása kapcsán)

12. napirendi pont: Javaslat az Újtelepi új beépítésekre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntés meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan)

14. napirendi pont: Javaslat a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázata pályázati feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság létrehozására

15. napirendi pont: Javaslat a járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosításával kapcsolatosan hozott 461/2022. (XII. 08.) határozat módosítására

16. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői illetményének megállapítására

17. napirendi pont: Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

18. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 1.sz.melléklet2.sz.melléklet

19. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Fiatalok Fórumának 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

20. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek 2022. évi támogatásának elszámolásáról

21. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról Beszámoló

22. napirendi pont: Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

23. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

24. napirendi pont: Tájékoztató a 2022. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

25. napirendi pont: Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. részére nyújtandó beruházási önrész támogatási kérelem elbírálására (10.00 órára javasolt)

26. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

27. napirendi pont: Javaslat behajthatatlan követelések minősítéséról szóló döntés meghozatalára (levételre javasolt)