logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

2023. május 16. – GKB

 M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2023. május hó 16. napján (kedd) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (7.)
Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető

3. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (8.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

4. Javaslat a Soroksári Auchan áruház területét érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára (napelemes kiserőmű létesítésével kapcsolatos szabályok módosítása) (21.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a 184249 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Szajkó utcában található ingatlan ingyenes tulajdonba kérésével kapcsolatos döntés meghozatalára (22.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6. Javaslat ráépítési és gazdagodás megtérítéséről szóló szerződések megkötésével kapcsolatos döntések meghozatalára (23.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

7. Javaslat a 185033 hrsz.-ú, természetben a Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon (Páneurópa Általános Iskola) elhelyezett BP-0078 számú CETIN bázisállomás korszerűsítése érdekében történő átalakítási munkálatok elvégzésének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalára (24.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsági jegyzőkönyvek második aláírójával kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint a Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Egresi Antal elnök

10. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlan 2/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/109 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023. 05. 11.

Tisztelettel:

 

                                                                                           Egresi Antal s.k.
                                                                                                    elnök