logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

2023. május 17. – SZEB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
 2023. május hó 17. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról.
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (10.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

3. Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (19.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról (26.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

6. Tájékoztató a kerületi szociális helyzetről (27.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

7. Tájékoztató a személyi térítési díjakról (28.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

8. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (33.)(Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalandó az Mötv 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat születési települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására (34.)(Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalandó az Mötv 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

10. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottsági jegyzőkönyvek második aláírójával kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint a Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Tüskés Józsefné

11. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/260 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a sashegyi.klaudia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023.02.09.

Tisztelettel:

                                                                                                          Tüskés Józsefné s.k.
                                                                                                                      elnök