logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2023. november 13. – OKISB

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

2023. november hó 14. napján 11.00 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák alapító okiratának módosítására (11.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat Soroksári Sportfejlesztési Koncepció 2024-2029 elfogadására (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2023. évi teljesüléséről (együttműködési megállapodás alapján) (23.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a 2023/2024. tanévre vonatkozó Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálására (zárt ülés)

8. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (zárt ülés)

9. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/349. mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023.11.10.

Tisztelettel:

                                                                                                          Orbán Gyöngyi s.k.
                                                                                                                      elnök