logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2023. november 16.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat követeléseiről történő lemondás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és az ehhez kapcsolódó önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete módosítására

6. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítására

7. napirendi pont: Javaslat változtatási tilalom elrendeléséreRendelet-tervezetRendelet-tervezet – 1. számú mellékletElőzetes hatásvizsgálati lap

8. napirendi pont: Javaslat a Soroksárt 2023. augusztus 5-én érintő viharkárral kapcsolatos döntések meghozatalára

9. napirendi pont: Javaslat civil szervezetek támogatására

10. napirendi pont: Javaslat 2024. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

11. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák alapító okiratának módosítására

12. napirendi pont: Javaslat Soroksári Sportfejlesztési Koncepció 2024-2029 elfogadásáraKoncepció

13. napirendi pont: Javaslat a Környezetvédelmi és éghajlat-politikai cselekvési program (LIFE) – Éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás alprogram keretében, a Budapest LIFE TRUE pályázatban megvalósító partnerként történő részvételre

14. napirendi pont: Javaslat a 196557/15 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Harmónia utca 39/B./Orbánhegyi dűlő 38. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára

15. napirendi pont: Javaslat a 186784/5 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Horgászpart 26. szám alatti ingatlan bizonyos részeire vonatkozó túlépítési szerződésről, illetve értékesítéséről szóló döntés meghozatalára

16. napirendi pont: Javaslat a 186788/9 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Homokkúp utca 18. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan vízvezetési szolgalmi jog alapítása és kártalanítás tárgyában kötendő megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára

17. napirendi pont: Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában Péteri major átemelő)

18. napirendi pont: Javaslat a felnőtt háziorvosi, gyermek háziorvosi és fogorvosi (felnőtt, gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek 2024. évi meghatározására

19. napirendi pont: Javaslat a területi védőnők által használt helyiségek rezsi költségeinek 2024. évi meghatározására

20. napirendi pont: Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámának átcsoportosítására

21. napirendi pont: Javaslat önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

22. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 1. sz. melléklet2. sz. melléklet

23. napirendi pont: Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2023. évi teljesüléséről Beszámoló

24. napirendi pont: A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató

25. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék

LEVÉTELRE JAVASOLT MUNKATERVI ELŐTERJESZTÉSEK:

Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (A levétel indoka: Jelenleg hatályos jogszabályi környezet nem indokolja a helyi önkormányzati rendelet módosítását.)