logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2023. október 12. – Rendkívüli ülés

1. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Rendelet-tervezetRendelet-tervezet 1.sz.mellékletElőzetes hatásvizsgálat

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosítására Rendelet-tervezetElőzetes hatásvizsgálat

3. napirendi pont: Javaslat a Belügyminisztériumhoz benyújtott vis maior pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra

4. napirendi pont: Javaslat a parkfenntartási feladatok elvégzésére kötött szerződés keretösszegének megemelésére

5. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló 187246/5 helyrajzi számú ingatlanból a K-102680 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 187246/6 helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntés meghozatalára az ingatlan Magyar Állam részére történő értékesíthetősége érdekében

6. napirendi pont: Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (Az érintett erre irányuló kérése esetén az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)

7. napirendi pont: Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezés elbírálására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)