logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2023. szeptember 12. – VRKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

VÁROSFEJLESZTÉSI, RENDÉSZETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

2023. szeptember 12. napján (kedd) 13:30 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Molnár-sziget déli csücskére vonatkozó környezetalakítási és beépítési tervvel kapcsolatos döntések meghozatalára (7)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a volt Aranykereszt ápoló otthon területére vonatkozó kerületi építési előírások módosítására (8)
Előterjesztő: Tóth András főépítész

4.Javaslat az Orbán utcában található egyes ingatlanoknak a hatályos szabályozási terv végrehajtása céljából történő belterületbe vonásával, illetve más célú hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (9)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (17)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló beszámolóval és a kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntés meghozatalára (18)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7.Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2023. évben történő felhasználására
Előterjesztő: Tóth Tamás osztályvezető

8. Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tag megválasztására, alapító okiratok módosítására (Közalapítványok) (19) (az érintettek kérésére zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/324, 06/30-360-4817 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az szamay.andrea@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023. szeptember 8.

                                                  Tisztelettel:

                                                                                   Ritter Ottó s.k.
                                                                                         elnök