logo
2024. április 17., szerda |
Rudolf napja

2023. szeptember 13. – PB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

2023. szeptember hó 13. napján (szerdán) 11 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (2.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat 2024. évi előzetes kötelezettségvállalásokra (5.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat az augusztusi rendkívüli vihar által az önkormányzatnak okozott károk miatt a Belügyminisztériumhoz benyújtandó kérelemmel kapcsolatos döntések meghozatalára – KIOSZTÓS (6.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető munkabérének felülvizsgálatára (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárral történő együttműködési megállapodás megkötésére (támogatási kérelem elbírálására) (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2023. december 09-ei rendezvénye költségeinek biztosítására (16.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló beszámolóval és a kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntés meghozatalára (18.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról1.sz.mellékletTáblázatok
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat az „Év Szociális Dolgozója” elismerő címek adományozására (20.) (Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Javaslat viharkár miatt benyújtott helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (21.) (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/342 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a nagy.erika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023. szeptember 8.

Tisztelettel:

                                                                Bereczki Miklós s.k.
                                                                           elnök