logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2023. szeptember 14.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására1.sz.melléklet2.sz.melléklet – 2.sz. melléklet – táblázatok3.sz.melléklet

4. napirendi pont: Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2022. évi működéséről

5. napirendi pont: Javaslat 2024. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

6. napirendi pont: Javaslat az augusztusi rendkívüli vihar által az önkormányzatnak okozott károk miatt a Belügyminisztériumhoz benyújtandó kérelemmel kapcsolatos döntések meghozatalára – KIOSZTÓS

7. napirendi pont: Javaslat a Molnár-sziget déli csücskére vonatkozó környezetalakítási és beépítési tervvel kapcsolatos döntések meghozatalára“A” változat“B” változat

8. napirendi pont: Javaslat a volt Aranykereszt ápoló otthon területére vonatkozó kerületi építési előírások módosítására

9. napirendi pont: Javaslat az Orbán utcában található egyes ingatlanoknak a hatályos szabályozási terv végrehajtása céljából történő belterületbe vonásával, illetve más célú hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

10. napirendi pont: Javaslat a 196259/85 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Kézműves utca mellett található ingatlanból a K-103643 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196259/138 és 196259/139 helyrajzi számú ingatlanok közút céljára történő megvásárlásával, illetve kisajátításával kapcsolatos döntések meghozatalára

11. napirendi pont: A köznevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2022/2023. nevelési év tapasztalatairólI. sz. Összevont Óvoda  II.sz. Napsugár Óvoda  III.sz.Összevont Óvoda

12. napirendi pont: Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok együttes, oszthatatlan szolgáltatásként történő értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára

14. napirendi pont: Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető munkabérének felülvizsgálatára

15. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárral történő együttműködési megállapodás megkötésére (támogatási kérelem elbírálására)

16. napirendi pont: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2023. december 09-ei rendezvénye költségeinek biztosítására

17. napirendi pont:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról1. sz. melléklet2.sz.melléklet

18. napirendi pont: Javaslat a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló beszámolóval és a kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntés meghozatalára1.sz.melléklet2.sz.melléklet

19. napirendi pont:Javaslat kuratóriumi tagok és felügyelőbizottsági tag megválasztására, alapító okiratok módosítására (Klébl Márton Közalapítvány, Soroksár Sportjáért Közalapítvány) (az érintettek kérésére zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

20. napirendi pont: Javaslat az „Év Szociális Dolgozója” elismerő címek adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)

21. napirendi pont: Javaslat viharkár miatt benyújtott helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

22. napirendi pont: Javaslat az augusztusi rendkívüli vihar által gépjárművekben okozott károkkal kapcsolatban benyújtott kárenyhítési kérelmek elbírálására – KIOSZTÓS (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)

23. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék