logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2024. február 13. – OKISB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

2024. február hó 13 napján 11.00 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható visszatérítendő lakáscélú támogatásról szóló 45/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelete módosítására (7.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat az óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálatára, valamint az I. sz. Összevont Óvoda felvételi körzete utcajegyzékének kiegészítésére (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a Soroksári Fiatalok Fórumának 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására (27.)
Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán képviselő

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról (29.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

8. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (31.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

9. Tájékoztató a 2023. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (32.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

10. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/349. mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2024.02.09.

Tisztelettel:

                                                                              Orbán Gyöngyi s.k.
                                                                                         elnök