logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2024. február 13. – VRKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

VÁROSFEJLESZTÉSI, RENDÉSZETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

2024. február 13. (kedd) 13:30 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 32/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete módosítására (5)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 48/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (6)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az időskorhoz és nyugdíjkorhatárhoz kapcsolódó, áruk és szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kedvezmények feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (12)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a H6 HÉV vonal Soroksáron tervezett fejlesztésével kapcsolatos álláspont fenntartására és a korábban meghozott döntés megerősítésére (13)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat magasabb szintű jogszabályi változás miatt a településképi követelmények módosítására (14)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület Harmónia utca (Haraszti út – Szőlődomb utca – Orbán utca között) ivóvízvezeték víziközmű átadására és közművesítési hozzájárulásának meghatározására (18)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat az Ovi-Sport Pályák tető szerkezetére helyezendő árnyékoló hálók felszereléséről szóló támogatási szerződés megkötésére (25)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról (29)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

12. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről (30)
Előterjesztő: Tóth Tamás István osztályvezető

13. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (31)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

14. Tájékoztató a 2023. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (32)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

15. Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására (33)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

16. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/324, 06/30-360-4817 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az szamay.andrea@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2024. február 9.

                                            Tisztelettel:

                                                                        Ritter Ottó s.k.
                                                                                elnök