logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2024. február 14. – PB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

2024. február hó 14. napján (szerdán) 11 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete módosítására (9.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjainak felülvizsgálatára és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosítására (10.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (11.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az időskorhoz és nyugdíjkorhatárhoz kapcsolódó, áruk és szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kedvezmények feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 876/13500 tulajdoni hányadára tett eladási ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára (15.)
Előterjesztő: Stark Viola osztályvezető

9. Javaslat a Budapest XXIII. kerület Harmónia utca (Haraszti út – Szőlődomb utca – Orbán utca között) ivóvízvezeték víziközmű átadására és közművesítési hozzájárulásának meghatározására (18.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra (19.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára (23.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat az Ovi-Sport Pályák tetőszerkezetére helyezendő árnyékoló hálók felszereléséről szóló támogatási szerződés megkötésére (25.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Beszámoló a civil szervezetek 2023. évi támogatásának elszámolásáról (28.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

15. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról (29.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

16. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (31.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

17. Tájékoztató a 2023. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (32.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

18. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/342 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a nagy.erika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2024. február 9.

Tisztelettel:

                                                                                       Bereczki Miklós s.k.
                                                                                                    elnök