logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2024. február 15.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására1.sz.melléklet2.sz.melléklet2.sz.melléklet – Táblázatok3.sz.melléklet

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására1.sz.melléklet2.sz.melléklet2.sz.melléklet – Táblázatok3.sz.melléklet

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 32/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

6. napirendi pont: Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 48/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

7. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható visszatérítendő lakáscélú támogatásról szóló 45/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelete módosítására

8. napirendi pont: Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

9. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete módosítására

10. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjainak felülvizsgálatára és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosítására

11. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

12. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az időskorhoz és nyugdíjkorhatárhoz kapcsolódó, áruk és szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kedvezmények feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

13. napirendi pont: Javaslat a H6 HÉV vonal Soroksáron tervezett fejlesztésével kapcsolatos álláspont fenntartására és a korábban meghozott döntés megerősítéséreMelléklet

14. napirendi pont: Javaslat magasabb szintű jogszabályi változás miatt a településképi követelmények módosítására

15. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 876/13500 tulajdoni hányadára tett eladási ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára

16. napirendi pont: Javaslat bizonyos ingatlanoknak az Önkormányzat intézményei részére történő vagyonkezelésbe adásáról és kapcsolódó vagyonkezelési szerződések megkötéséről szóló döntés meghozatalára

17. napirendi pont: Javaslat Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntések meghozatalára az ingatlanok Magyar Állam részére történő értékesíthetősége érdekében

18. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület Harmónia utca (Haraszti út – Szőlődomb utca – Orbán utca között) ivóvízvezeték víziközmű átadására és közművesítési hozzájárulásának meghatározására

19. napirendi pont: Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra

20. napirendi pont: Javaslat a Polgármester 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

21. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalban 2024. évi nyári- és téli igazgatási szünet elrendelésére és az igazgatási szünetek időszakának, továbbá a 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására

22. napirendi pont: Javaslat az óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálatára, valamint az I. sz. Összevont Óvoda felvételi körzete utcajegyzékének kiegészítésére

23. napirendi pont: Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára

24. napirendi pont: Javaslat járóbeteg szakellátás többletkapacitás befogadásának kezdeményezésére

25. napirendi pont: Javaslat az Ovi-Sport Pályák tetőszerkezetére helyezendő árnyékoló hálók felszereléséről szóló támogatási szerződés megkötésére

26. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  1.sz.melléklet2.sz.melléklet

27. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Fiatalok Fórumának 2023. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

28. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek 2023. évi támogatásának elszámolásáról

29. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról Melléklet

30. napirendi pont: Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

31. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

32. napirendi pont: Tájékoztató a 2023. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

33. napirendi pont: Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására

34. napirendi pont: Beszámoló a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 2023. évi munkájáról Beszámoló

35. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék