logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Álláslehetőség: szociális ügyintéző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Szociális és Köznevelési Osztályon

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1239 Budapest, Hősök tere 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet, 9. Szociális és gyámügyi feladatkör

Ellátandó feladatok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint végrehajtási rendeletei, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és végrehajtási rendelete, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII.08.) rendelete alapján benyújtott kérelmekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása, környezettanulmány készítése, ügyfélszolgálati feladatok elvégzése, szükséges nyilvántartások vezetése, adminisztratív feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Szociális feladatkörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 65.000,- Ft illetményalapot, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 40 %, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 20 % mértékű illetménykiegészítést megállapító Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rend.1. mell. 9. pontja szerinti középfokú végzettség: Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
  • Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
  • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. március 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 6.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.