logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve

A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve

 Egy ülés keretében tárgyalásra javasolt napirendek, hónap megjelölésével
Javasolt időszak: 2021. január (az ülés várható időpontja: 2021. január 19.)
Javasolt napirendi pontok:
Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)
Javaslat a 2021. évi forrásmegosztás véleményezésére (2006. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek.)
Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére
Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására (15/1998.(IV.30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdés, 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdés)
Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitvatartási rendjének elfogadására (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2021. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény)
Beszámolók a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről
A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató (314/2012.(XI.8.) Korm.rend. 43/B. § (4) bekezdés)

Javasolt időszak: 2021. február (az ülés várható időpontja: 2021. február 16.)
Javasolt napirendi pontok:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról (SZMSZ 148. § h) pont)
Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
Javaslat a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés b) pont, és a 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) – (3) bekezdés)
Javaslat behajthatatlan követelések minősítéséről szóló döntés meghozatalára
Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2020. évi munkájáról
Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére (20/2012.(VIII.31.) EMMI rend. 24.§)
Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdés)

Javasolt időszak: 2021. március (az ülés várható időpontja: 2021. március 16.)
Javasolt napirendi pontok:
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés c) pont)
Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés)
Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (43/2005.(XI.27.) rend.)
Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2020. évben végzett munkájáról (megállapodás alapján)
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet)
Tájékoztató a 2020. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (SZMSZ 69. §)
Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra
Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (2011. évi CXC tv. 83. § (2) bekezdés b) pont)
Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Javasolt időszak: 2021. április (az ülés várható időpontja: 2021. április 13.)
Javasolt napirendi pontok:
Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi gazdálkodásáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés e) pont)
Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (28/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet)
Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladat-ellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról (szerződésekben foglaltak alapján)
Tájékoztató a kerületi szociális helyzetről (Kerületi Szolgáltatástervezési Koncepció alapján)

Javasolt időszak: 2021. május (az ülés várható időpontja: 2021. május 11.)
Javasolt napirendi pontok:
Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (3) bekezdés a) pont)
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek.)
Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés a) pont, valamint a 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdés)
Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány elfogadására (2011. évi CXCV. tv.)
Javaslat a 2020. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (370/2011.(X.31.) Korm. rendelet)
Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 15 – 22.§)
Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, valamint a Támogatási szerződés 5. pontja, és a Megállapodás 3. a) pontja)
Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, a Támogatási szerződés 7. b) pontja )

Javasolt időszak: 2021. június  (az ülés várható időpontja: 2021. június 8.)
Javasolt napirendi pontok:
Közmeghallgatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)
Beszámoló a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 2020. évi munkájáról (megegyezés alapján)
Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi munkájáról (megegyezés alapján)
Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 11 – 12.§)
Javaslat a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pont)
Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (együttműködési megállapodás alapján)
Beszámoló a kerületi sportéletről
Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés)
Beszámoló az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás gazdálkodásáról
Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (13/2017.(IV.21.) önkorm.rend. 2. § (4) bekezdés)

Javasolt időszak: 2021. július (az ülés várható időpontja: 2021. július 6.)
Javasolt napirendi pontok:
Javaslat civil szervezetek támogatására (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet)
Javaslat Díszpolgári Cím és Soroksárért Érdemérem adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 5 – 10. §)
Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 29. §)
Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)

 

2021. augusztus

 S Z Ü N E T

 

 Javasolt időszak: 2021. szeptember (az ülés várható időpontja: 2021. szeptember 14.)
Javasolt napirendi pontok:
Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (51/2007.(III.26.) Korm. rend.)
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára ( évi CXXV. törvén
Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés)
Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2020. évi működéséről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont) 

Javasolt időszak: 2021. október (az ülés várható időpontja: 2021. október 12.)
Javasolt napirendi pontok:
A nevelési intézmények beszámolója a 2020/2021. nevelési év tapasztalatairól (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés)
A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2020/2021-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában
Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (23/2019.(IX.23.) önkormányzati rendelet 13. §-14. § és 17. §-18. §)

Javasolt időszak: 2021. november (az ülés várható időpontja: 2021. november 9.)
Javasolt napirendi pontok:
Javaslat helyi adórendelet módosítására (1990. évi C. tv., 2011. évi CXCIV. tv. 32. §)
A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató
Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2021. évi teljesüléséről (együttműködési megállapodás alapján)
Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Javasolt időszak: 2021. december (az ülés várható időpontja: 2021. december 7.)
Javasolt napirendi pontok:
Javaslat a 2022. évi munkaterv elfogadására (SZMSZ 21. § (4) bekezdés)
Beszámoló a közfoglalkoztatás 2021. évi működéséről
Javaslat a 2022. évi ellenőrzési terv jóváhagyására (2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdés, 370/2011.(XII.31.) Korm.rend. 32. § (4) bekezdés)
Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (Szerződéses kötelezettség)
Beszámoló a XXI. századi követelményeknek megfelelő önkormányzati kommunikáció működéséről
Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadására (348/2018.(IX.11.) határozat II. pontja alapján)