logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

A „Soroksár” név használatával kapcsolatos tájékoztatás

A „Soroksár” név használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága kérelemre engedélyezheti a tevékenységével a kerülethez köthető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, civil szervezet, egyéb gazdálkodó szervezet számára a „Soroksár” név használatát.

Az engedély kiadása érdekében kérelmet kell benyújtani. Az erre kijelölt ügyintéző elvégzi a kérelem vizsgálatát, a tényállás tisztázását.

A kérelem benyújtásának módjai:
Személyesen: a Soroksári Polgármesteri Hivatalban (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
– Postai úton: a Soroksári Polgármesteri Hivatal Jogi és Személyügyi Osztályához címezve (cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
– Elektronikus úton: hivatal@ph.soroksar.hu

A kérelem kötelező tartalmi elemei:
a kérelmező és képviselője megnevezése, címe,
– az elnevezés használatának pontos szövegezése,
– a felhasználásért felelős személy megnevezése,
– a kérelmező kerülethez köthető tevékenységének leírása,
– a kérelmező nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi Bizottság jogait, melyek a névhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben visszavonására vonatkoznak.

Az eljárás költségmentes.

Hiánypótlás:
Ha a kérelem alapján hiánypótlásra van szükség, akkor ezekről a kijelölt ügyintéző – a kérelem beérkezését követő 8 napon belül – az ügyfelet szóban vagy írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja és felhívja a pótlásra határidő megadásával.

Az engedély tartalmazza:
az engedélyes megnevezését és címét,
– engedélyezett felhasználás pontos szövegezését,
– az elnevezés használatáért felelős személy megnevezését.

Budapest, 2023. április 13.

 

Polgármesteri Hivatal