logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Adósságkezelési települési támogatás

Adósságkezelési települési támogatás

A szociálisan hátrányos helyzetbe került, de fizetőkészséget mutató személyek, családok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése és a folyamatos fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében biztosított természetbeni támogatás.
A támogatásra az a kérelmező jogosult, aki
a) A háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át 500 Ft/fő, egyedül élő esetén 350%-át 99.750 Ft/fő, és neki, továbbá családtagjainak az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyona nincs.
b) Az Önkormányzat közigazgatási területén legalább 2 éve lakcímmel rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik
c) adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, de nem haladja meg a 400.000 Ft-ot és díjtartozása egy szolgáltatónál legalább négy havi, vagy tartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták
d) a háztartásban a lakásfenntartás havi költsége nem haladja meg a háztartás havi összes jövedelmének 60 %-át.
e) a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény javasolja az adósságkezelési támogatás megállapítását

A támogatás vezetékes gázdíj-tartozásra, áramszolgáltatási díjtartozásra, víz- és csatornahasználati díjtartozásra, szemétszállítási díjtartozásra, önkormányzati lakás esetén lakbér-tartozásra és a közös költség hátralékra igényelhető.

A támogatásra jogosult legalább egybefüggő 3 hónapos együttműködésre köteles a szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel, ahol:
a) nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik az adósságkezelési tanácsadáson való részvételről, valamint az egyéni adósságkezelési programjáról és teljesíti az abban foglaltakat

Az adósságkezelési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át és összege legfeljebb 300.000 forint lehet.