logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!

A 2024. június 9. napjára kitűzött választásokon az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (ideértve a Fővárosi Közgyűlés tagjait és a Főpolgármestert is), valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választás során kerülnek megválasztásra.

VÁLASZTÓJOG

 Magyarország Alaptörvénye, valamint az egyes választásokra irányadó sarkalatos törvények alapján az egyes, közös eljárás keretében megtartott választásokon eltérőek az aktív és a passzív választójog feltételei, azaz nem minden választópolgár szavazhat automatikusan mindhárom választás jelöltjeire és listáira.

Az Európai Parlament tagjainak választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, azon magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós választópolgár, aki nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, továbbá azon nagykorú magyar állampolgár, akinek sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában sincsen lakcíme. Nem szavazhat Magyarországon az a magyar választópolgár, aki az Európai Unió más tagállamában kérte névjegyzékbe vételét az EP-választásra.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van (azaz szavazhat) a menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorú személyeknek is.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán választóként részt vehet az önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, amennyiben legkésőbb 2024. május 31. napján 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján nemzetiségi választópolgárként szerepel a központi névjegyzékben.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékre.

VÁLASZTÁSI SZERVEK

 A 2024. évi közös eljárásban tartott választások során a Nemzeti Választási Bizottság, a területi választási bizottságok – Budapesten a Fővárosi Választási Bizottság -, a helyi választási bizottságok és a szavazatszámláló bizottságok, az egyes választási bizottságok (a szavazatszámláló bizottságok kivételével) mellett pedig választási irodák működnek.

A Fővárosi Választási Iroda (FVI) Fővárosi Választási Bizottság (FVB)
Vezetője: dr. Számadó Tamás Elnök: Dr. Fazekas János
Címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 301. szobacsoport Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Telefon: 327-1177. Telefon: 327-1350, 327-1177
  e-mail: fvb@budapest.hu

Tájékoztatom Önöket, hogy kerületünkben Helyi Választási Bizottság (HVB), mellette Helyi Választási Iroda (HVI), azon belül pedig Választási Információs Szolgálat (VISZ) működik.

Helyi Választási Bizottság
Elnök: Dücső Csaba
Cím: 1239. Budapest, Grassalkovich út 162.
e-mail: hvb@ph.soroksar.hu

Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálat
Vezetője:

dr. Szabó Tibor jegyző

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes, Jogi és Személyügyi Osztály
Címe: 1239 Bp., Grassalkovich út 162. I/1. Címe:1239 Bp., Grassalkovich út 162. (sarokbejárat)
Tel.: 287-3152, Fax: 287-0102 Tel.:289-21-12 vagy 289-21-00/112 mellék
E-mail: jegyzo@ph.soroksar.hu E-mail: VittmanneGerencser.Judit@ph.soroksar.hu
Helyettes vezetője:

dr. Kelemen Henrietta aljegyző

Stark Viola osztályvezető, Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
Címe: 1239 Bp., Grassalkovich út 162. II/5. 1239 Budapest, Hősök tere 12.
Tel: 29-21-00/157 mellék, Fax: 287-01-02 Tel: 289-2138 vagy 289-2100/322
E-mail: aljegyzo@ph.soroksar.hu E-mail: Stark.Viola@ph.soroksar.hu

 ÉRTESÍTŐ A SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉKBE VÉTELRŐL

A Nemzeti Választási Iroda 2024. április 19. napjáig értesítő megküldésével tájékoztatta azon választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételükről, akik 2024. április 3. napján szerepeltek a szavazóköri névjegyzékben. Azt, aki április 3-át követően kerül felvételre valamely szavazókör névjegyzékébe (pl. lakcímváltozás vagy átjelentkezés miatt), szintén az NVI tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről.

Az értesítő a korábbiakhoz hasonló módon tartalmazza – többek közt – annak a szavazókörnek a sorszámát és a szavazóhelyiségnek a pontos címét, ahol Ön a szavazatát leadhatja, a szavazás idejét, valamint információt szolgáltat arról is, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített-e. Az értesítő tartalmazza továbbá azt is, hogy Ön mely választáson (Európai Parlamenti, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati) jogosult szavazatát leadni.

Amennyiben Ön akadálymentes szavazóhelyiségben kívánja szavazatát leadni, de az értesítőn szereplő – lakóhelye szerint kijelölt – szavazóhelyiség nem akadálymentes, legkésőbb 2024. június 5. napján 16.00 óráig kérheti, hogy a Helyi Választási Iroda vezetője Önt a lakcíme szerinti választókerület akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókörének névjegyzékébe tegye át. Az akadálymentes szavazókörbe való áttétel iránti kérelem a közös eljárásban tartott mindhárom választásra vonatkozik, azaz Ön az akadálymentes szavazókörben szavazhat az Európai Parlamenti, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint – előzetes regisztrációja alapján – a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is.

Amennyiben az értesítőt nem kapja meg, vagy az elveszne, annak pótlását a Helyi Választási Irodától kérheti.

NÉHÁNY SZAVAZÓKÖR ESETÉBEN HATÁR-MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT, EZÉRT KÉREM ALAPOSAN NÉZZÉK MEG A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA ÁLTAL KIKÜLDÖTT ÉRTESÍTŐBEN, HOGY PONTOSAN MELYIK SZAVAZÓHELYISÉGBE KELL MENNIÜK SZAVAZNI!

 

A MAGYARORSZÁGI LAKCÍMMEL NEM RENDELKEZŐ
MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁROK NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE
(kizárólag az Európai Parlament tagjainak választásán)

Az érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok – amennyiben a korábbi választások alkalmával még nem kérték felvételüket a központi névjegyzékbe – 2024. május 15. napján 16.00 óráig nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Akik a korábbi választások alkalmával már regisztráltatták magukat, nincs tennivalójuk, automatikusan felkerülnek a levélben szavazók névjegyzékébe.
Levélben szavazni kizárólag az Európai Parlament tagjainak választásán lehet, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán levélben szavazásra nincs lehetőség.

 AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMA ÁLLAMPOLGÁRÁNAK
NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2024. május 24. napján kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen, illetőleg 2024. május 30. napján 16.00 óráig kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

A SZAVAZÁS HELYE, IDEJE

A választópolgárok fő szabályként a lakóhelyük szerinti, a részükre megküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig.

 ÁTJELENTKEZÉS

FIGYELEM! Az átjelentkezés szabályai az egyes választás-típusonként eltérőek!
Átjelentkezési kérelem legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig nyújtható be, és ugyanezen időpontig van lehetőség az átjelentkezési kérelem módosítására is. Az átjelentkezési kérelem 2024. június 7-én 10.00 óráig vonható vissza.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása vonatkozásában:
Átjelentkezésre az a választópolgár jogosult, aki 2024. február 11. napján és az átjelentkezési kérelem elbírálásának napján ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodásának érvényessége legalább 2024. június 9. napjáig tart.
E választás vonatkozásában tehát csak és kizárólag a 2024. február 11. napján már bejelentett, és 2024. június 9. napján még érvényes bejelentett tartózkodási helye (régebbi, közismertebb nevén: ideiglenes lakcíme) szerinti szavazókörben lehetséges átjelentkezéssel szavazni, ebben az esetben Ön a bejelentett tartózkodási helye szerinti jelöltekre és listákra szavazhat.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Ön – amennyiben előzetesen, 2024. május 31. napjáig benyújtott kérelme alapján nemzetiségi választópolgárként nyilvántartásba vetette magát – azon szavazóköri névjegyzékben szerepelhet nemzetiségi választópolgárként, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szerepel. Ennek megfelelően, ha lakóhellyel (állandó bejelentett lakcímmel), valamint 2024. február 11. napjáig bejelentett tartózkodási hellyel (ideiglenes lakcímmel) is rendelkezik, választása szerint vagy a lakóhelyén, vagy – átjelentkezéssel – a tartózkodási helyén szavazhat.
A nemzetiségi választópolgár a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választás tekintetében csak egyféleképpen dönthet: ha a helyi önkormányzati választáson a lakóhelyén szavaz, akkor a nemzetiségi önkormányzati választáson is csak a lakóhelyén szavazhat. Ha a nemzetiségi választópolgár átjelentkezéssel szavaz a helyi önkormányzati választáson, akkor az átjelentkezése automatikusan kiterjed a nemzetiségi önkormányzati választásra.

Az Európai Parlament tagjainak választása vonatkozásában:
Ha Ön a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, és nem az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben kíván szavazni, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Átjelentkezéssel Ön a kérelmében megjelölt bármely magyarországi településen szavazhat az Európai Parlament tagjainak választásán.

 KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE VÉTEL
(kizárólag az Európai Parlament tagjainak választásán)

Amennyiben Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmének legkésőbb 2024. május 31. napján 16.00 óráig kell megérkeznie, és ugyanezen időpontig módosíthatja kérelmét. A külképviseleti névjegyzékből való törlését 2024. június 5. napján 16.00 óráig kérheti.

A SZAVAZÁS MÓDJA

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazólapok átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.
A látássérült választópolgár – ha ezt előzetesen, legkésőbb 2024. május 31. napján 16.00 óráig benyújtott kérelmével igényli – Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelölt neve melletti, vagy lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Minden szavazólapon feltüntetésre kerül, hogy azon hány jelöltre lehet érvényesen szavazni.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy valamely szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett – választás-típusonként és választópolgáronként egyszer – új szavazólapot ad ki.
A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.
Figyelem! Az a választópolgár, aki 19.00 óra után – akár néhány perccel – érkezik, szavazatát akkor sem adhatja le, ha a szavazókör előtt még sorban állnak.

MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS

Amennyiben Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazókörben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be

a Nemzeti Választási Irodához
elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 óráig

 

elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 2024. június 5-én 16.00 óráig
A Helyi Választási Irodához
elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 órától 2024. június 9-én 12.00 óráig
levélben 2024. június 5-ig
személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10.00 óráig

 

az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz
kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás megkezdésétől a szavazás napján 12.00 óráig

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, személyi azonosítóját vagy személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányszámát, továbbá a választópolgár tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés okát. Amennyiben a mozgóurnát Ön nem a lakóhelyére (bejelentett állandó lakcímére) vagy azzal azonos szavazókörbe tartozó címre kéri, a Nemzeti Választási Iroda a mozgóurnakérelmet egyben átjelentkezési kérelemnek is tekinti és bírálja el.
A mozgóurna iránti kérelem a közös eljárásban tartott mindhárom választásra érvényes.
Az a választópolgár, aki nem az állandó lakcímén tartózkodik, és a jogszabályban biztosított határidőn belül nem élt az átjelentkezés lehetőségével, a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól már nem tud mozgóurnát kérni, mivel a lakóhelytől eltérő helyen való szavazás érdekében átjelentkezésre 2024. május 31. napján 16.00 órát követően már semmilyen módon nincs lehetőség.

 HAJLÉKTALANOK SZAVAZÁSA

Azon választópolgárok részére, akiknek lakcímbejegyzése csak a Bp. XXIII. kerület megnevezést tartalmazza, a szavazataik leadására a 17. számú szavazókört (Grassalkovich Antal Általános Iskola, Bp. XXIII. ker. Hősök tere 18-20. fsz. 1.) jelöltem ki.

KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

A központi névjegyzékkel és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elektronikus úton (elektronikus azonosítással vagy anélkül) és papíralapon is benyújthatók, azonban felhívom szíves figyelmüket, hogy az egyes kérelmek benyújtási határideje – a benyújtás módjától függően – eltérő lehet.
A választások hivatalos honlapján ( https://vtr.valasztas.hu/nyito ) valamennyi, a közös eljárásban megtartott választásokon használható kérelem nyomtatvány megtalálható, onnan – döntése szerint – elektronikus úton azonnal továbbítható vagy kinyomtatható és a továbbiakban papíralapon kitölthető, benyújtható.
Papíralapú nyomtatványt a személyes ügyintézéshez a Helyi Választási Irodában (1239 Budapest Grassalkovich út 162. sarokbejárat), a Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. fsz. 3-4. sz. irodájában, valamint az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodában (1237 Budapest, Újtelep u. 2.) tudunk biztosítani.

Választással kapcsolatos kérdésekben a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében állunk szíves rendelkezésükre.

dr. Szabó Tibor
jegyző
a HVI vezetője