logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi ügyek

Elérhetőség:
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

 

Gavaldi László osztályvezető E-mail:gavaldi.laszlo@ph.soroksar.hu 289-2158/312
Tőkés Norbert osztályvezető-helyettes E-mail: tokes.norbert@ph.soroksar.hu 289-2100/341
Feurer Melinda osztályvezető-helyettes, anyakönyvvezető E-mail: feurer.melinda@ph.soroksar.hu 289-2100/373
Bozóné Andrási Ildikó anyakönyvvezető E-mail: andrasi.ildiko@ph.soroksar.hu 289-2100/331
Sárácz Aranka anyakönyvvezető E-mail: saracz.aranka@ph.soroksar.hu 289-2100/354
Schuszter Bernadett anyakönyvvezető E-mail: schuszter.bernadett@ph.soroksar.hu 289-2100/354

 

Ügyfélfogadás rendje:
Anyakönyvi ügyek kizárólag előzetes időpontfoglalást követően intézhetők a Polgármesteri Hivatalban.

Időpontfoglalásra az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
Telefon: 289-2210
Mobiltelefon: 06-30/955-7976 (Kizárólag munkaidőben hívható!)
E-mail:
andrasi.ildiko@ph.soroksar.hu

saracz.aranka@ph.soroksar.hu

schuszter.bernadett@ph.soroksar.hu

Elektronikus ügyintézés:
Anyakönyvi ügyekben tájékoztatás kérhető az info@ph.soroksar.hu ill. az anyakönyvvezetők fenti e-mail címén. Az anyakönyvi, a házasságkötési, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló és a névváltoztatási eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek. Kivétel: az ügyfél anyakönyvi kivonatának kiállítását elektronikus úton is kérelmezheti. (https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/Tajekoztato.xhtml#anyakonyvi-kivonat-kiallitasa)

Anyakönyvezés: Az anyakönyvvezető a születést és a halálesetet a bejelentést követően azonnal, a házasságot és a bejegyzett élettársi kapcsolatot pedig annak létrejöttekor anyakönyvezi.

Születés anyakönyvezése
A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik. A születést legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni. Ha a szülés intézetben történt, az intézet vezetője, ha intézeten kívül történt, a szülők vagy a szülésnél közreműködő orvos jelenti be. Ha a szülésnél nem orvos működött közre, a bejelentésre kötelezett 8 napon belül köteles bejelenteni.

Szükséges iratok:
orvosi igazolás a gyermek születéséről
– szülők házassági kivonata
– szülők személyazonosító igazolványa / vagy útlevele és lakcímigazolványa

Ha a szülők nem házasok:
– teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, melyet anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, járási gyámhivatalnál, konzuli tisztviselőnél, kell jegyzőkönyvbe, vagy közjegyzőnél közjegyzői okiratba foglalni. Ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a fogantatás feltételezett és a szülés várható időpontját szakorvos által kiállított bizonyítvánnyal kell igazolni.
– Szükséges továbbá: Elvált és / vagy özvegy családi állapot esetén: válás/haláleset tényét tartalmazó anyakönyvi kivonat.

Házasságkötés
A Díszterem a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 13. szám alatti épületben (Galéria) található. A terem befogadóképessége 50 ülőhely és max. 30 állóhely. A terem pénteken 13.30 órától 18.00 óráig, szombaton 11.00 óra és 19.00 között áll a házasulók rendelkezésére.
A Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 170. szám alatti épület földszintjén található Kis házasságkötő terem 4 fős esküvők megtartására alkalmas, hétköznapokon, elsősorban hivatali munkaidő után.
A Zenepavilonban minden év május 1. – szeptember 30. napja közötti időszakban, kizárólag pénteken 14.00-16.00 óra, szombaton 11.00 –19.00 óra közötti időpontokban lehet tartani esküvőt.

Kik köthetnek házasságot?
Magyarországon házasságot csak férfi és nő köthet. Külön engedély nélkül minden cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, mely a kiskorú állandó lakóhelye szerint illetékes járási gyámhatóságnál szerezhető be. Magyar állampolgár 16 éves kor alatt törvényes házasságot nem köthet.

Szükséges iratok:
személyi igazolvány/ útlevél/ és lakcímigazolvány
– születési anyakönyvi kivonat
– elváltnak: a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat
– özvegynek: házastárs halotti anyakönyvi kivonata
– családi állapot igazolása

Amennyiben magyar állampolgár külföldön vált el, a bontóperi ítéletet az anyakönyvvezető az Igazságügyi Minisztériumhoz terjeszti fel. Ha a Minisztérium azt jogérvényesnek ítéli, a válás feljegyzésre kerül a házassági anyakönyvben. Amennyiben a válás nem jogérvényes, azt a magyar bíróságon meg kell ismételni.
Ha a válást az Európai Unió valamelyik tagállamának bírósága mondta ki, a bíróságtól hozni kell az un. Brüsszel II. adatlapot, valamint az OFFI által magyarra fordított válóperi ítéletet, mely alapján a válás az anyakönyvben feljegyezhető.

Házasságkötés előtti teendők
A házasulók a házassági szándékot személyesen jelentik be – legkorábban 1 évvel, de min. az esküvőt megelőzően 30 nappal -, erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. (A 30 napos várakozási idő alól a jegyző indokolt esetben felmentést adhat.)
A felmentési kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.
A házasulók nyilatkoznak arról, hogy egymással házasságot kívánnak kötni és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek nincs törvényi akadálya. Nyilatkoznak továbbá a házasságkötés utáni névviselésről, és megállapodhatnak a születendő gyermekek családi nevében. A házasságkötés megelőző eljárásról készült jegyzőkönyv egy évig érvényes.
A házasság hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző a szándék bejelentésétől számított 8 napon belül engedélyezi.

Kivel nem lehet házasságot kötni?
Egyenes-ági rokonnal, testvérekkel, testvérek egyenesági, vér szerinti leszármazóival, a volt házastárs egyenesági rokonával, valamint örökbe fogadó az örökbe fogadottal.

Hol házasodhatunk?
Magyarország bármely házasságkötő termében. Mindenképpen célszerű tájékozódni az adott házasságkötő terem befogadóképességéről, és a várható költségekről, a Polgármesteri Hivatalok ugyanis maguk határozzák meg a szolgáltatások árait.

Költségek

Többletszolgáltatás alap ÁFA Összesen fizetendő
Nagyterem (kerületi lakos) 25.000 Ft. 27% 31.750 Ft.
Zenepavilon (kerületi lakos, 12 szék) 35.000 Ft. 27% 44.500 FT.
Zenepavilon (kerületi lakos, 40 szék) 55.000 Ft. 27% 69.850 Ft.
Külső helyszín (kerületi lakos) 60.000 Ft. 27% 76.200 Ft.
Kisterem (nem kerületi lakos) 30.000 Ft. 27% 38.100 Ft.
Nagyterem (nem kerületi lakos) 50.000 Ft. 27% 63.500 Ft.
Zenepavilon (nem kerületi lakos, 12 szék) 60.000 Ft. 27% 76.200 Ft.
Zenepavilon (nem kerületi lakos, 40 szék 80.000 FT 27% 101.600 Ft.
Külső helyszín (nem kerületi lakos) 90.000 Ft. 27% 114.300 Ft.

Fenti megjelölt összeget a megrendelésnek megfelelően a Polgármesteri Hivatal Házipénztárába (Bp. XXIII. Grassalkovich út 170) a kitűzött időpont előtt 1 hónappal kell befizetni.
A befizetési bizonylatot legkésőbb a – szertartást megelőző napon – az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól szóló, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről a 19/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

Házasságkötés külső helyszínen
A kerületben külső helyszínen házasságot kötni csak a jegyző előzetes engedélyével lehet, ha a helyszín alkalmas és méltóak a körülmények. Szabadtérre tervezett esküvőnél rossz idő esetére a házasságkötés lebonyolítására alkalmas helyiséget is meg kell jelölni a feleknek. A szolgáltatás díja 30.000,- Ft + Áfa (38.100,- Ft).

Házasságkötés után a férj és a feleség házassági nevének lehetséges formái:
Példa:
vőlegény születési neve: Kovács Péter
menyasszony születési neve: Kiss Eszter

1. Kovács Péter – Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kovács, Kiss, Kovács-Kiss, Kiss-Kovács

2. Kovács Péter – Kovács Péterné
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kovács

3. Kovács Péter – Kovács Péterné Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kovács

4. Kovács Péter – Kovácsné Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kovács

5. Kovács Péter – Kovács Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kovács

6. Kiss Péter – Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kiss

7. Kovács Péter – Kovács-Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kovács-Kiss, Kovács

8. Kovács Péter – Kiss-Kovács Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kovács, Kiss-Kovács

9. Kiss-Kovács Péter – Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kiss-Kovács, Kiss

10. Kovács-Kiss Péter – Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kovács-Kiss, Kiss

11. Kovács-Kiss Péter – Kovács-Kiss Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kovács-Kiss

12. Kiss-Kovács Péter – Kiss–Kovács Eszter
Születendő gyermekek lehetséges születési családi neve: Kiss-Kovács

A doktori címek 2013. március 1-jétől nem jegyezhetők be az anyakönyvekbe – és a korábban már bejegyzettek sem szerepeltethetők – a továbbiakban az anyakönyvi kivonatokon sem. A változás nem érinti a személyazonosító okmányokat.

Kiskorúak házasságkötése
Kiskorúak házasságkötése előtt a lakóhely szerint illetékes Járási Gyámhivataltól előzetes házasságkötési engedélyt kell kérni. A Gyámhivatal által kiadott házasságkötési engedély a kiadásától számított hat hónapig érvényes.

Külföldi állampolgár házasságkötése
Külföldi állampolgár a házasságkötési szándékát – az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető) előtt tett, hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott nyilatkozatával – írásban is megteheti.

Tanúsítványt kell hoznia a külföldi hatóságtól arról, hogy hazája törvényei értelmében házasságot köthet. A tanúsítványt kiállíthatja a külföldi állam vagy annak Magyarországi képviselete. A házasság csak abban az esetben köthető meg, ha annak sem a külföldi, sem a magyar jog szerint nincs akadálya. A tanúsítvány beszerzése alól Budapest Főváros Kormányhivatala – indokolt esetben – felmentést adhat.

Több ország már nem állít ki házassági tanúsítványt, ezért annak szükségességéről az anyakönyvvezető tud felvilágosítást adni.

Felmentés tanúsítvány beszerzése alól
Ha a nem magyar házasuló a tanúsítványt nem tudja beszerezni és annak bemutatása alól felmentést kér, az anyakönyvvezető a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel és a házasságkötési szándék bejelentéséről készült jegyzőkönyvvel és a szükséges iratokkal együtt a felettes szervhez elbírálásra felterjeszti.
A külföldi fél állampolgárságát útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolhatja.
Azonos állampolgárságú – nem magyar – házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországon működő külképviseleti hatóságnál is házasságot köthetnek.
A házasságkötés során a házasuló anyanyelvét használhatja. Amennyiben a házasulók, tanúik vagy az anyakönyvvezető közül egy vagy több személy nem beszéli a többiek által beszélt nyelvet, tolmácsot kell alkalmazni. Tolmácsról a házasulandó feleknek kell gondoskodni. Nem lehet tolmács a házasuló és egyenesági rokona.

Magyar állampolgár házasságkötése külföldön
Magyarországon 2013. március 1-jétől nem kerül kiállításra házassági tanúsítvány. Arról, hogy egy külföldi házasságkötéshez milyen okiratokat kérnek, milyen fordítást fogadnak el, milyen felülhitelesítést igényelnek, a tervezett házasságkötés helye szerint illetékes külföldi anyakönyvvezető (más szerv) tud felvilágosítást adni.
Nőtlen/hajadon családi állapot igazolására a házasuló a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából kérhető a Kormányhivataloknál. Amennyiben a külföldi anyakönyvvezető tanúsítványt kér, az illetékes magyar konzuli tisztviselő igazolást ad ki arról, hogy Magyarország nem állít ki tanúsítványt.

Házassági tanú
Házassági tanú lehet minden nagykorú és cselekvőképes személy, aki érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal rendelkezik. Külföldi állampolgárságú tanú esetén útlevélre, és amennyiben nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség.
Nem lehet tolmács a házasuló és egyenesági rokona.
A tanú felkéréséről és a házasságkötésen való megjelenéséről a házasulók gondoskodnak.

Bejegyzett élettársi kapcsolat
Bejegyzett élettársi kapcsolatot két 18. életévét betöltött, azonos nemű személy létesíthet. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. Az élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás, és a szükséges iratok megegyeznek a házasságkötési eljárásban előírtakkal. A házastársak névviselésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a bejegyzett élettársakra. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját az anyakönyvvezető a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki.

Haláleset anyakönyvezése
A haláleset anyakönyvezése a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban történik meg. A halálesetet legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni. Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be.
Szükséges iratok:
halott-vizsgálati bizonyítvány (amennyiben azt a háziorvos állítja ki, hamvasztás esetén a Budapest Főváros Kormányhivatal XX. ker. Népegészségügyi Osztály 1204 Budapest, Igló u. 6. (korábban: ÁNTSZ) hozzájárulása is szükséges hozzá)
– az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
– az elhunyt házassági anyakönyvi
– elvált elhunytnak a válásról szóló jogerős bírósági végzés vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
– özvegy családi állapotú elhunytnak a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
– az elhunyt személyi igazolványa, lakcímigazolványa, vezetői engedélye, útlevele, tartózkodási engedélye
Anyakönyvezésre a felsorolt iratokat az elhunyt hozzátartozója, vagy a hozzátartozó által megbízott temetkezési ügyintéző viheti be az Anyakönyvi Hivatalba, a bejelentésről jegyzőkönyv készül.

Anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke, egyéb eljárási illetékek
Az Elektronikus Anyakönyvben bejegyzett adatokról az ország bármely anyakönyvi hivatalában kérhető kivonat kiállítása.
Az anyakönyvi kivonatok kiállítása (születési, házassági, haláleseti) 2017. március 16-tól illetékmentes.
A házassági névmódosítás illetékmentes, az egyéb névváltoztatási illeték 10.000,- Ft. Az illetéket a Budapest Főváros Kormányhivatal Előirányzat-felhasználási keretszámlára kell a névváltoztatási kérelem benyújtása előtt átutalni. Számlaszám: 10023002-00299592-00000000.

Hazai anyakönyvezés
Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, elhalálozásának, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hazai anyakönyvezése a Budapest Főváros Kormányhivatala Honosított és határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 1., 2. (1075 Budapest, Károly krt. 11.) hatáskörébe tartozik. A hazai anyakönyvezést bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön a magyar külképviseleti hatóságnál lehet kérni.
Az anyakönyvezéshez az eredeti idegen nyelvű okiratot és annak hiteles magyar fordítását (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, Budapest, VI. Bajza u. 52.) kell csatolni. (A benyújtott iratokról célszerű hiteles másolatot készíttetni, mivel a benyújtott eredeti okiratokat az anyakönyvi irattárból nem lehet visszaadni!)
Hazai anyakönyvezés kérésekor minden esetben igazolni kell a magyar állampolgárságot, mely történhet
– érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal
– érvényes magyar útlevéllel
– állampolgársági bizonyítvánnyal

Születés hazai anyakönyvezése
A születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:
– jegyzőkönyv
– szülők magyar állampolgárságának igazolása
– külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással
– szülők házassági anyakönyvi kivonata vagy annak másolata
– a szülők személyi azonosítója
– az anya leánykori családi neve
– a gyermek származási helye
– házasságon kívül született gyermek esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
A jegyzőkönyv valamennyi adatának a gyermek születésének időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

Házasság hazai anyakönyvezése
A házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:
– jegyzőkönyv
– mindkét fél állampolgárságának igazolása (személyi ig., útlevél fénymásolata)
– a külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással
– házasságkötés előtti családi állapot
– magyar állampolgár(ok) születési anyakönyvi kivonata vagy annak másolata
– házasság előtti elvált illetőleg özvegy családi állapot okirattal történő igazolása (jogerős bírósági ítélet vagy elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
– személyi azonosító
– a házastársak apjának családi és utóneve, anyja leánykori családi és utóneve
– feleség személyes nyilatkozata a házasságkötés utáni nevére vonatkozóan abban az esetben, ha a külföldi okirat nem tartalmazza ezt az adatot
– mindkét fél által aláírt nyilatkozat a születendő gyermek családi nevére vonatkozóan, ha a házastársak nem viselnek közös házassági nevet
A jegyzőkönyv valamennyi adatának a házasságkötés időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése
A bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:
– jegyzőkönyv
– a bejegyzett élettársak állampolgárságának igazolása (személyi ig., útlevél fénymásolata)
– a külföldi anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással
– a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti családi állapot
– magyar állampolgár(ok) születési anyakönyvi kivonata vagy annak másolata
– a bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált illetőleg özvegy családi állapot okirattal történő igazolása (jogerős bírósági ítélet vagy elhunyt házastárs/élettárs halotti anyakönyvi kivonata)
– személyi azonosító az élettársak apjának és családi és utóneve, anyja leánykori családi és utóneve
A jegyzőkönyv valamennyi adatának a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

Haláleset hazai anyakönyvezése
Haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:
– jegyzőkönyv
– az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása
– külföldi halotti anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással
– születési anyakönyvi kivonat vagy annak másolata
– házassági anyakönyvi kivonat/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi kivonat vagy annak másolata
– az elhunyt illetőleg házastársának személyi azonosítója
– az elhunyt anyjának leánykori neve
A jegyzőkönyv valamennyi adatának a haláleset időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

Névviselés, névhasználat
A magyar állampolgárok családi és utónevet viselnek. Az utónév legfeljebb két tagú lehet. Mindenki azt a nevet viseli, ami születése illetőleg házasságkötése révén megilleti, ettől eltérni csak az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter (eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya, Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálya (1105 Bp., Körösi Csoma Sándor u 53-55.) engedélyével lehet. A névváltoztatási kérelem bármely Anyakönyvi Hivatalban benyújtható.
Külföldi állampolgárok, hontalanok névviselésével kapcsolatban állampolgárságuk illetőleg származási helyük joga az irányadó.
A név megváltoztatása névmódosítás illetőleg névváltoztatás útján történhet.

Névmódosítás
Anyakönyvvezetői hatáskörben:
Házassági név bármelyik anyakönyvi hivatalban kérelmezhető.
A házassági névmódosítás illetékmentes. Amennyiben a feleség vagy a férj visszaveszi születési nevét, és a házasság fennáll, mindkettejük közös megállapodása is szükséges a születendő gyermekek családi nevére vonatkozóan.

Névváltoztatás
Családi és utónevek változtatása kérelemre az anyakönyvi szerv engedélyével történhet.
A névváltoztatási kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható (nemcsak lakóhely szerint). Az anyakönyvvezető az adatok egyeztetése és a kérelmező aláírásának hitelesítése után továbbítja a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya, Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálya (1105 Bp., Körösi Csoma Sándor u 53-55.) részére.
A névváltoztatási kérelem illetéke 10.000.- Ft, az eljárás ügyintézési határideje 45 nap. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni. A névváltozás a kiskorúakra is kiterjed, kivéve ha azt nem kérik. A névváltozás a nagykorúakra csak akkor terjed ki, ha azt kérik.
Névváltoztatási okirat másolat illetéke 1.000,- Ft, másolat a BFKH Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálytól kérhető.

Honosítás, visszahonosítás, állampolgárság
2013. március 1-jétől az állampolgársági kérelmeket a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai veszik át.

Hatósági bizonyítvány kiadása
A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki, vagy a benyújtott iratot záradékolja.