logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY – Budapest XXIII. kerület 196557/15 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Harmónia utca 39/B és Orbánhegyi dűlő 38. szám címhelyeken található „Kivett beépítetlen terület” megnevezésű, mindösszesen 993 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogával kapcsolatban

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., a továbbiakban: Kiíró) nyilvános árverésre hirdeti meg az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező
Budapest XXIII. kerület 196557/15 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Harmónia utca 39/B és Orbánhegyi dűlő 38. szám címhelyeken található „Kivett beépítetlen terület” megnevezésű, mindösszesen 993 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát.

 

Kikiáltási ár: Bruttó 56.000.000, – Ft, azaz bruttó Ötvenhatmillió Forint, amely az árverés kiírásakor érvényben lévő jogszabályok szerint 27 % ÁFA– t tartalmaz.
Licitlépcső:                            bruttó 100.000, – Ft
Az árverés ideje:                   2024. április 25. (csütörtök) 10:00 óra
Az árverés helyszíne:           Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12.  II. em. 29. hivatalos helyisége)

Az árverés tárgyát képező ingatlan megtekinthető:
2024. április 04-én (csütörtökön) 10:00 – 10:30 óra között és
2024. április 11-én (csütörtökön) 14:30 – 15:00 óra között.

Az árverésre jelentkezni lehet:
2024. április 08-án         14:00 órától
2024. április 17-én       15:30 óráig ügyfélfogadási napokon
Hétfő: 14.00 – 17.30
Kedd:   8.00 – 11.30
Szerda: 8.00 – 15.30 (ebédidő: 12.00-12.30)

A Részletes árverési dokumentáció 10.000, – Ft + ÁFA, összesen bruttó 12.700, – Ft összeg megfizetése ellenében megvásárolható Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 22.) 2024. április 08. (hétfőn) 14:00 órától 2024. április 17. (szerda) 15:30 óráig ügyfélfogadási napokon, ügyfélfogadási időben (Hétfő: 14.00–17.30; Kedd: 8.00–11.30; Szerda: 8.00 – 15.30 (ebédidő: 12.00-12.30))

A Részletes árverési dokumentáció ára nem kerül visszatérítésre az érdeklődő részére.

Az árverésen azok vehetnek részt, akik
megvásárolják a Részletes árverési dokumentációt és az abban foglaltaknak megfelelnek, és az abban szereplő nyilatkozatokat kitöltve – határidőben – leadják Kiíró részére, és
megfizetik az árverési előleg összegét, bruttó 11.200.000, -Ft-ot Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának az OTP Banknál vezetett 11784009-15523002 számú költségvetési számlájára átutalással úgy, hogy az legkésőbb 2024. április 22. napján (hétfőn) 23:59 óráig jóváírásra kerüljön a számlán (az előlegnek a jelentkező nevén lévő számláról kell érkeznie, a határidő elmulasztása jogvesztő!), valamint
személyesen jelentkeznek az árverésre a Részletes árverési dokumentációban megjelölt módon és határidőben (a határidő elmulasztása jogvesztő!).

További felvilágosítás kérhető Budapest XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán Szabó Éva telekgazdálkodási ügyintézőnél személyesen: 1239 Budapest, Hősök tere 12. II. emelet 23. számú hivatalos helyiségében vagy telefonon (06-1-289-2100/128 mellék) a fentebb megjelölt ügyfélfogadási időben.