logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Árverési hirdetmény – Budapest XXIII. kerület 196557/15 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Harmónia utca 39/B és Orbánhegyi dűlő 38.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., a továbbiakban: Kiíró) nyilvános árverésre hirdeti meg az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező
Budapest XXIII. kerület 196557/15 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Harmónia utca 39/B és Orbánhegyi dűlő 38. szám címhelyeken található „Kivett beépítetlen terület” megnevezésű, mindösszesen 993 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát.


Kikiáltási ár: Bruttó 56.000.000, – Ft, azaz bruttó Ötvenhatmillió Forint, amely az árverés kiírásakor érvényben lévő jogszabályok szerint 27 % ÁFA– t tartalmaz.

Licitlépcső:                            bruttó 100.000,- Ft

Az árverés ideje:                   2024. január 11. (csütörtök) 13:00 óra

Az árverés helyszíne:           Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12.  I. em. 11. hivatalos helyisége (Tárgyalóterem)

Az árverés tárgyát képező ingatlan megtekinthető:
2023. november 30-án (csütörtökön) 14:45 – 15:15 óra között és
2023. december 07-én (csütörtökön) 11:45 – 12:15 óra között.

Az árverésre jelentkezni lehet:
2023. november 28-án 08:00 órától
2023. december 13-án 15:30 óráig ügyfélfogadási napokon
Hétfő: 14.00 – 17.30
Kedd:    8.00 – 11.30
Szerda:  8.00 – 15.30 (ebédidő: 12.00-12.30)

A Részletes árverési dokumentáció 10.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 12.700,- Ft összeg megfizetése ellenében megvásárolható Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 22.) 2023. november 28. (kedd) 08:00 órától 2023. december 13. (szerda) 15:30 óráig ügyfélfogadási napokon, ügyfélfogadási időben (Hétfő: 14.00–17.30; Kedd: 8.00–11.30; Szerda: 8.00 – 15.30 (ebédidő: 12.00-12.30))

A Részletes árverési dokumentáció ára nem kerül visszatérítésre az érdeklődő részére.

Az árverésen azok vehetnek részt, akik
megvásárolják a Részletes árverési dokumentációt és az abban foglaltaknak megfelelnek, és az abban szereplő nyilatkozatokat kitöltve – határidőben – leadják Kiíró részére, és
megfizetik az árverési előleg összegét, bruttó 11.200.000,-Ft-ot Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának az OTP Banknál vezetett 11784009-15523002 számú költségvetési számlájára átutalással úgy, hogy az legkésőbb 2023. december 18. napján (hétfőn) 23:59 óráig jóváírásra kerüljön a számlán (az előlegnek a jelentkező nevén lévő számláról kell érkeznie, a határidő elmulasztása jogvesztő!), valamint
személyesen jelentkeznek az árverésre a Részletes árverési dokumentációban megjelölt módon és határidőben (a határidő elmulasztása jogvesztő!).

További felvilágosítás kérhető Budapest XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán Szabó Éva telekgazdálkodási ügyintézőnél személyesen: 1239 Budapest, Hősök tere 12. II. emelet 23. számú hivatalos helyiségében vagy telefonon (06-1-289-2100/128 mellék) a fentebb megjelölt ügyfélfogadási időben.