logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

Átmeneti jövedelempótló támogatás

Átmeneti jövedelempótló támogatás

Az átmeneti jövedelempótló támogatásra jogosult az az aktív korú kérelmező, akinek saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, munkavégzésre irányúló jogviszonnyal és jövedelemmel nem rendelkezik és regisztrált munkanélküli.

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, és a kérelmező, továbbá családtagjai az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

Az átmeneti jövedelempótló támogatás havi összege a szociális vetítési alap összegének 90 %-a.

A kérelmező az átmeneti jövedelempótló támogatásra jogosult az új munkaviszony létesítéséig, de legfeljebb 6 hónapig.

Az átmeneti jövedelempótló támogatásban részesülő köteles a megállapító határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül személyesen felkeresni a Szociális és Gyermekjóléti Intézményt, ahol
a) nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik az álláskeresési tanácsadáson való részvételről

A kérelemhez mellékelni kell:
a) a foglalkoztatási hatóság döntését,
b) a Járási Hivatal igazolását,
c) családtagok jövedelmigazolását,
d) a 16. életévét betöltött gyermek esetén a tárgyidőszakra kiadott érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a jogviszonyt igazoló intézmény által kiadott diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát.