logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

Az Oktatási Hivatal állásfoglalása az óvodai nevelésből való távolmaradás igazolásáról

Az Oktatási Hivatal az alábbi tájékoztatást adta annak kapcsán, hogy a gyermekek óvodai nevelésből való távolmaradásának igazolásáról.

Az állásfoglalás általános állásfoglalás, egyedi körülmények esetén eltérő lehet.

Az óvodai nevelésből való távolmaradás igazolására vonatkozóan a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmaz szabályozást.

Eszerint, a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:

  1. a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
  2. b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
  3. c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

Fentiek alapján – szakmai vélemény szerint – a szülő a járványhelyzetre való hivatkozással kérheti, hogy az óvodavezető egyéb alapos ok miatt (ilyen például az egy háztartásban élő hozzátartozó súlyos, krónikus betegsége, kistestvér születése) igazolja a gyermek mulasztását. Fontos megjegyezni, hogy a mulasztás ezen jogcímen történő igazolása nem szólhat teljes nevelési évre. Ez mindig csak egy rövidebb, az intézményvezető által meghatározott időtartamra (pl. 1 hónap) történhet meg – az indok alapos mérlegelése és a járványhelyzet alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett.

A mulasztás „egyéb alapos ok” miatti indokoltságáról és annak igazolásáról való döntés az óvodavezető hatásköre és felelőssége.