logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek

Hatósági és Adóosztály

Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

Gavaldi László
osztályvezető
E-mail: gavaldi.laszlo@ph.soroksar.hu 289-2100/312 Grassalkovich út 170. I. em. 101.
Tőkés Norbert
osztályvezető-helyettes
E-mail: tokes.norbert@ph.soroksar.hu 289-2100/341 Grassalkovich út 170. I. em. 102.
Feurer Melinda
osztályvezető-helyettes
E-mail:

feurer.melinda@ph.soroksar.hu

289-2100/373 Grassalkovich út 170. I. em. 105/A.
Horváthné Kőrösi Krisztina E-mail: korosi.krisztina@ph.soroksar.hu 289-2100/356 Grassalkovich út 170. I. em. 104.

 

Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. (továbbiakban Ker.tv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) szabályozza.

A Korm. rendelet 6. sz. melléklete alapján megkülönböztetünk bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet és a 3. sz. melléklet alapján (kizárólag üzletben forgalmazható termékek) működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet.

A Kormány kereskedelmi hatóságként a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység továbbá a közterületi és közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Az üzlet az üzletköteles termékek forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel, egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően üzemeltethető.

A jegyző a kereskedelmi tevékenységekről nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást, illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a hatóságnak!

A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni!

A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik működési engedéllyel, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

Az eljárás illetékmentes.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok:
nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
– közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
– Aláírási címpéldány, cégkivonat másolat, egyéni vállalkozói igazolvány másolat;
– Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

Az ügyintézéshez a dokumentumok az alábbi linken érhetők el:
https://soroksar.hu/elerhetoseg-es-letoeltheto-nyomtatvanyok-999/

A Vásárlók könyvét a kereskedelmi hatóság hitelesíti. Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos

Az ügyfél a bejelentés előtt minden esetben kérjen tájékoztatást az illetékes szakhatóságoktól!

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott élelmiszerek kereskedelmi forgalomba hozatalához a telephely szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal külön engedélye szükséges!

*****

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), köztestület és az ügyfél jogi képviselője. Ezen csoportba tartozó jogalanyok valamennyi ügyben, mellyel az Önkormányzathoz, illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, azt már kizárólagosan csak elektronikus úton tehetik meg. Az elektronikus ügyintézés az adószámmal rendelkező ügyfelek esetében cégkapun, esetlegesen hivatali kapun keresztül történik. Írásbelinek minősülő elektronikus úton megküldött iratnak minősül az e-Papír szolgáltatással beküldött irat is.

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás (Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek):
https://www.govcenter.hu/uzlet/Public/Uzleteklista.aspx?tip=1&onk_id=587