logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

Bölcsőde

BÖLCSŐDE

Megbízott Intézményvezető:     Bérczes Attiláné

Cím:                           1238 Budapest, Rézöntő u. 22.

Telefon:                      06 -1/287-0115

E-mail:                       bolcsode@szgyi23.hu

A bölcsőde a családban nevelkedő három éven aluli gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a harmadik évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a negyedik évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében
A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésében és gondozásában vagy fejlesztő felkészítésében vehet részt.