logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egységébe pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család- és Gyermekjóléti Központ
szakmai egységébe
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodai és iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére.

 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama a foglalkoztatás jellege:
határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:
1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, vagy egyetemi szintű iskolai végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt képesítések,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
– Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Az intézmény ellátási területén szerzett helyismeret
– hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
pontos, precíz, önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz
– Iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (speciális: Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés), vagy az igénylésről szóló igazolás
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
– A Kjt. 20/A § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye nevére, Tar-Bárczy Szilvia intézményvezető részére történő megküldésével (Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 104.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2023., valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

Elektronikus úton Tar-Bárczy Szilvia intézményvezető részére az szgyi23@szgyi23.hu e-mail címen keresztül (a levél tárgyában kérjük tüntesse fel: 14/2023., óvodai és iskolai szociális segítő).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott szakmai bizottságszemélyes meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsoralapján, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A pályázatok elbírálása a beérkezett pályázatok alapján folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

Intézményi iktatószám: 14/2023., KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 23889