logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységébe pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében családsegítő munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai egységébe
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

családsegítő
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama a foglalkoztatás jellege:
határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:
1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 45.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott családsegítő feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, vagy egyetemi szintű iskolai végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletben előírt képesítések,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
– Egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
pontos, precíz, önálló munkavégzés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Az intézmény ellátási területén szerzett helyismeret.
– Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (speciális: Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés), vagy az igénylésről szóló igazolás
– Iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
– A Kjt. 20/A § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye nevére, Tar-Bárczy Szilvia intézményvezető részére történő megküldésével (Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 104.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2023., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő
– Elektronikus úton Tar-Bárczy Szilvia intézményvezető részére az szgyi23@szgyi23.hu e-mail címen keresztül (a levél tárgyában kérjük tüntesse fel: 16/2023., családsegítő).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott szakmai bizottságszemélyes meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsoralapján, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A pályázatok elbírálása a beérkezett pályázatok alapján folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató, a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

Intézményi iktatószám: 16/2023., KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 24540