logo
2023. október 5., csütörtök |
Ferenc napja

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Gazdasági Szervezet és Intézményi étkeztetés szakmai egységébe pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében gazdasági koordinátor munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Gazdasági Szervezet és Intézményi étkeztetés
szakmai egységébe
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

gazdasági koordinátor
munkakör betöltésére.

 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama a foglalkoztatás jellege:
határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:
1238 Budapest, Grassalkovich út 104.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél az intézményi gazdasági folyamatok koordinálásáért felel. Feladatai közé tartozik többek között a költségvetési tervezetek készítése, javaslattétel előkészítésében való részvétel, kapcsolattartás a fenntartó és finanszírozó szervezetekkel, jelentések, adatszolgáltatások menedzselése, a szakmai egységben dolgozók koordinálása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Felső középfokú szakképesítés, emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés, felsőfokú szakirányú szakképzettség, technikusi szakképzettség, közgazdasági, pénzügyi és számviteli ill. egyéb gazdasági területen szerzett szakképesítés.
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Pontos, precíz, önálló munkavégzés
– Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
– Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
legalább 3 év szakmai tapasztalat,
– költségvetési szervnél szerzett tapasztalat
– szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás
– elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– Iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata
– A Kjt. 20/A § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye nevére, Tar-Bárczy Szilvia intézményvezető részére történő megküldésével (Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 104.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2023., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági koordinátor.

Elektronikus úton Tar-Bárczy Szilvia intézményvezető részére az szgyi23@szgyi23.hu e-mail címen keresztül (a levél tárgyában kérjük tüntesse fel: 12/2023., gazdasági koordinátor).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott szakmai bizottság személyes meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsor alapján, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A pályázatok elbírálása beérkezett pályázatok alapján folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató, a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

Intézményi iktatószám: 12/2023., KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 17100