logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Rendészeti és Mezőőri Osztályon közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Rendészeti és Mezőőri Osztályon

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1239 Budapest, Grassalkovich út 150.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.
számú melléklet, 30. Közterület-felügyelői feladatkör, II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
Járőri és kamera figyelői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 65.000,- Ft illetményalapot, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 40 %, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 20 % mértékű illetménykiegészítést megállapító Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rend.1. mell. 30. pontja szerinti középfokú végzettség: közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
– Hasonló területen vagy munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletében foglaltak szerint,
– Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rend.1. mell. 30. pontja szerinti felsőfokú végzettség: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.
– Azonos munkakörben szerzett tapasztalat. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte,
– „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
– Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
– Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 24.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Személyi illetmény kialakításának lehetősége, teljesítménytől függően féléves jutalom lehetősége (jutalom összege maximum a havi fizetés összege), szolgálati telefon, stabil munkahely, folyamatos munkarend, kedvezményes üdülés az Önkormányzati üdülőkben (Balatonszéplak, Visegrád), ruhapénz (150.000 Ft), Cafetéria keret bruttó 325.000 Ft, veszélyességi pótlék (bruttó 29.250 Ft), gépjárművezetői pótlék (bruttó 8.450 Ft), nyelvvizsga pótlék (bruttó 9.750 – 65.000 Ft)
Fizetés: középfokú végzettséggel: bruttó 375.000 – 410.000 Ft.

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://soroksar.hu honlapon szerezhet.