logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Jogi és Személyügyi Osztályra birtokvédelmi és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Jogi és Személyügyi Osztályon

birtokvédelmi és igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

 


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet, 14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:
birtokvédelmi eljárás lefolytatása a 17/20215. (II.16.) Korm.rendelet alapján
– szerződéstervezetek előkészítése
– képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések, valamint jegyzői törvényességi észrevételek előkészítése, (pl. helyi jogalkotásban való közreműködés és egyedi határozatok meghozatalában való részvétel) üléseken való részvétel,
– az Önkormányzat és a Hivatal végrehajtási eljárásaiban való közreműködés: kapcsolattartás a végrehajtókkal, társosztályokkal, a végrehajtás eljárás egyéb résztvevőivel,
– választervezetek előkészítése, az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően a tartozások minősítésében és azok elengedésével kapcsolatos ügyintézés,
– közreműködés a helyi nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésében (üléseken való részvétel, előterjesztések és jegyzőkönyvek véleményezése, törvényességi megfelelőségének biztosítása)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
birtokvédelmi és igazgatási ügyek

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 80.000,- Ft illetményalapot, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 40 % mértékű illetménykiegészítést megállapító Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Főiskola, felsőfokú végzettség: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, vagy jogi szakképesítés.
– Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
ügyfélorientáltság és jó kommunikációs készség
– jó konfliktuskezelési képesség
– terhelhetőség
– Polgármesteri Hivatalban szerzett tapasztalat
– választási eljárásban szerzett tapasztalat
– Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
– Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
– Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://soroksar.hu honlapon szerezhet.