logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Beruházási és Vagyonkezelési Osztályra vagyonkezelési ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Vagyonkezelési Osztályon

vagyonkezelési ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1239 Budapest, Hősök tere 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.
számú melléklet, 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör, I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
Ingatlan-adásvételek előkészítése és lebonyolítása, közterület céljára történő ingatlanszabályozások, telekalakítási és kisajátítási eljárások előkészítése, kapcsolódó szerződések és kormányhivatali/földhivatali kérelmek előkészítése, ingatlanok birtokba vétele és birtokba adása. Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás a bérlőkkel, rendszeres éves és szükség esetén azon kívüli bérleményellenőrzés lebonyolítása, beérkezett lakáskérelmek megválaszolása, bérlői jelzések kezelése, lakásbérleti szerződések elkészítése, szerződéskötések lebonyolítása. Rendelettervezetek, előterjesztések készítése a képviselő-testület üléseire, előterjesztésekhez kapcsolódó határozatokban foglaltak végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vagyongazdálkodással, ingatlanok hasznosításával, adásvételével, telekalakítással, ingatlanszabályozással, kisajátítással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 65.000,- Ft illetményalapot, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 40 % mértékű illetménykiegészítést megállapító Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, vagy gazdaságtudományi szakképzettség,
– Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Egyetem, jogász végzettség
– Települési önkormányzatnál szerzett tapasztalat
– Azonos vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
– Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte
– Jogi szakvizsga megléte
– Korábbi minősítés/teljesítményértékelés bemutatása
– Korábbi munkáltatótól hozott referencia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Kttv. 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
– Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
– Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://soroksar.hu honlapon szerezhet.