logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Pénzügyi Osztályon főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályon

főkönyvi könyvelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények vonatkozásában könyvelésre előkészített bankkivonatok és házipénztárra vonatkozó teljesített pénzforgalom, vegyes bizonylatok, előirányzat módosítások kontírozásának, könyvelésének ellátása. Intézményekre vonatkozóan a KGR rendszerben a PMINFO, és a Mérlegjelentés elkészítése. Időszaki, valamint féléves és éves beszámoló elkészítésében való részvétel. Pénzforgalmi kimutatások készítése. Nemzetiségi önkormányzatok könyvelésének ellátása. Készletváltozások vezetése. Pénzforgalommal összefüggő pénzügyi feladatok ellátása. Bizonylatok ellenőrzése. Napi kapcsolattartás az intézmények gazdasági ügyintézőivel. Határidős fizetési kötelezettségek nyilvántartása, szállítói analitika vezetése. Intézmény bankszerelésének ellátása, valamint helyi támogatásra vonatkozó nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzforgalmi könyvelésével összefüggő feladatok. Könyvelési és pénzügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 65.000,- Ft illetményalapot, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 40 %, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 20 % mértékű illetménykiegészítést megállapító Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rend.1. mell. 19. pontja szerinti felsőfokú végzettség: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
– Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Önkormányzatnál, Polgármesteri Hivatalban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
– Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
– Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://soroksar.hu honlapon szerezhet.