logo
2023. december 1., péntek |
Elza napja

Egészségügyi települési támogatás

Egészségügyi települési támogatás

 

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás.

A jogosultság megállapításának feltétele, hogy a havi rendszeres gyógyszerköltség meghaladja a szociális vetítési alap összegének 25 %-át 7.125 Ft, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át 142.500 Ft/fő, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 550 %-át 156.750 Ft, továbbá a kérelmező, valamint családtagjai az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkezik.

Nem állapítható meg az egészségügyi támogatásra való jogosultság annak a kérelmezőnek, aki alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásban részesül.

 

A támogatásának mértéke havi 10.000 forint.