logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Főépítészi Iroda elérhetősége, feladatok

Főépítészi Iroda

1. Elérhetőség

Tóth András főépítész
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. fszt. 14.
Telefon: 289-2100/325, 289-2165
E-mail: foepitesz@ph.soroksar.hu 

 

Major Ivett
városrendezési ügyintéző
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. fszt. 15.
Telefon: 289-2100/197
E-mail: major.ivett@ph.soroksar.hu

 

Hevele Szilvia
városrendezési ügyintéző
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. fszt. 15.
Telefon: 289-2100/115
E-mail: hevele.szilvia@ph.soroksar.hu

 


Ügyfélfogadási rend (általános):
2022.
október 16-ától
Hétfő: 14.00 – 18.00
Kedd:   8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 16.30 (ebédidő: 12.00-12.30)
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Ebédidő minden nap: 12.00 – 12.30

 

2. Feladatok
2.1. A főépítész főbb feladatai:
– Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia szakmai előkészítése.
– Településfejlesztési, településrendezési helyi döntések előkészítése, végrehajtása.
– A kerületi építési szabályzatok, valamint kerületi szabályozási tervek kidolgozásának, módosításának szakmai felügyelete.
– A kerületi településrendezési tervállomány karbantartása, nyilvántartásának vezetése.
– A szomszédos kerületek, települések településrendezési terveinek szakmai véleményezése.
– A készülő, vagy módosuló felsőbb szintű településrendezéssel, építésüggyel kapcsolatos jogszabályok véleményezése.
– Az ingatlan-befektetők, ingatlantulajdonosok, ügyvédi irodák, befektetők részére tájékoztatás a kerületfejlesztési lehetőségekről, illetve egy adott területen a beépítési lehetőségekről.
– Szakmai véleménynyújtás, nyilatkozat kiadása a külön jogszabályban meghatározott, kerületi településrendezési tervekkel való megfelelősségről.
– A kerületi építészeti-műszaki tervtanácsi rendelet előkészítése és annak alapján a Tervtanács működtetése.
– A kerületi településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet kidolgozásának szakmai előkészítése.
– A kerületi építészeti értékek kerületi védelem alá helyezésének szakmai előkészítése.

2.2. Kapcsolódó helyi jogszabályok:
9/2017.(III.23.) sz. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól

2.3. Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
– 1997.
évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról