logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (BURGER KING) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítjük Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével – Bevásárló utca – 195847/1 hrsz.-ú – 195836/33 hrsz.-ú – 195847/52 hrsz.-ú ingatlan által határolt területre (195847/55 hrsz.-ú telekre) vonatkozó kerületi építési szabályzat módosítással kapcsolatban – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2021. december 17-én kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztály, a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek. Az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak.

A fentiek figyelembevételével – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.