logo
2024. április 17., szerda |
Rudolf napja

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (FATIMAI UTCAI ÚJ BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítem Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2021. szeptember 27-én kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek, az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak.

A fentiek figyelembevételével – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.