logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (HORGÁSZ PART 1-2. SZÁM ALATTI INGATLAN) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítjük Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével – a Horgász part 1-2. szám alatti (186693/4 és 186693/9 hrsz-ú) telekre vonatkozó kerületi építési szabályzat módosítással kapcsolatban – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2022. május 06-én kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztály és Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek. Az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak.

A fentiek figyelembevételével – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges!