logo
2024. február 28., szerda |
Ákos, Bátor napja

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (HŐSÖK TEREI ÚJ INTÉZMÉNYKÖZPONT KIALAKÍTÁSA) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítem Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2021. július 21-én kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek, az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak.

A válaszadó szervek közül egyedül a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztálya tartotta szükségesnek környezeti vizsgálat elkészítését. A végleges döntés meghozatalát megelőzően ezért a rendelet 5. § (1) bekezdése alapján megbeszélést kezdeményeztünk a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervével, azonban a megbeszélésen részükről senki nem jelent meg, megkeresésünkre írásban sem válaszoltak.

A fentiek figyelembevételével – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.