logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (PÉTERI-MAJOR ÉS ÚJ M0 AUTÓÚT TÉRSÉGE) ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítjük Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv döntése szerint az M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzattal kapcsolatban – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.
 
Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2019. augusztus 2-án kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya, a Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya, Budapest Főváros Kormányhivatalának XI. kerületi Hivatala, valamint Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Főosztálya környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek, az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság előzetesen úgy nyilatkozott, hogy részletesebb tervek megismerését követően dönthető el, hogy szükséges-e környezeti vizsgálat elkészítése, azonban a véleményezési tervdokumentáció megismerését követően már nem tartották szükségesnek környezeti vizsgálat elkészítését.

A fentiek figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv úgy döntött, hogy – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.