logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Értesítés KÉSZ elkészítésével kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről (2.A ütem)

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (SOROKSÁR ALSÓ, DUNA ÉS A VASÚT KÖZÖTTI TERÜLET) ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítjük Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv döntése szerint – Ráckevei-Soroksári Duna –  Gyáli-patak – Grassalkovich út – Vecsés út – MÁV-Kelebia vasútvonal – közigazgatási határ által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzattal kapcsolatban – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.
 
Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2018. március 21-én kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya, a Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya, Budapest Főváros Kormányhivatalának XI. kerületi Hivatala, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Főosztálya környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek, az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság előzetesen úgy nyilatkozott, hogy részletesebb tervek megismerését követően dönthető el, hogy szükséges-e környezeti vizsgálat elkészítése, azonban a véleményezési tervdokumentáció megismerését követően már nem tartották szükségesnek környezeti vizsgálat elkészítését.
 
A fentiek figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv úgy döntött, hogy – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.