logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

Értesítés KÉSZ elkészítésével kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről (2.B ütem)

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (SOROKSÁR ALSÓ, VASÚT ÉS AZ M51 AUTÓÚT KÖZÖTTI TERÜLET) ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítjük Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv döntése szerint a MÁV-Kelebia vasútvonal – Vecsés út – Túri István út – M51 autóút  – közigazgatási határ által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzattal kapcsolatban – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.
 
Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2018. március 27-én kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya, a Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya, Budapest Főváros Kormányhivatalának XI. kerületi Hivatala, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Főosztálya környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek, az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság előzetesen úgy nyilatkozott, hogy részletesebb tervek megismerését követően dönthető el, hogy szükséges-e környezeti vizsgálat elkészítése, azonban a véleményezési tervdokumentáció megismerését követően már nem tartották szükségesnek környezeti vizsgálat elkészítését. 

A fentiek figyelembevételével a program kidolgozásáért felelős szerv úgy döntött, hogy – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.