logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása
KMOP-3.3.3-11-2011-0065
 

Európai Uniós pályázatok

 

                        Európai Uniós pályázatok                                      Európai Uniós pályázatok

 

Európai Uniós pályázatok

 

 

  Tartalomjegyzék
 
 
1.      Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása. 3
1.1.      Projektadatok. 3
1.2.      A pályázat története. 3
2.      Miért volt szükséges az épület energetikai fejlesztése?. 6
3.      A projekt várható eredményei 7
4.      A fejlesztés. 11
4.1.      A kiválasztott technológia bemutatása. 12
4.1.1.       Műszaki tartalom, technológia leírás (fő műszaki paraméterek megadásával) 12
4.2.      Fő berendezések és jellemzőik. 13
4.2.1.       Himin HG-195S Monokristályos napelem.. 14
4.2.2.       Fronius IG PLUS 70V-1 inverter 15
5.      A fejlesztés eredményeképpen elért megújuló energia alapú energia –termelésnövekedés – illesztés az akciótervhez. 19
6.      A projektmenedzsmentet lebonyolító szervezet –   Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.  20 

 

 

1.      Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása
 
KMOP-3.3.3-11-2011-0065

 

Európai Uniós pályázatok

1. kép: A kihelyezett napelemek (készítette: PVF Kft.)

 

1.1.                        Projektadatok
•      Projekt neve: „Megújuló energiahordozó felhasználás növelése”/”A soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai fejlesztése
•      Megvalósulás helyszíne: 1237 Budapest XXIII kerület, Sportcsarnok utca 2.
•      Azonosító szám: KMOP-3.3.3-11-2011-0065 
•      A pályázó: Budapest Főváros, XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 
•      Teljes elszámolható költség: 21 387 500 Ft
•      Saját forrás mértéke: 3 208 125 Ft
•      Megvalósítás pontos dátuma: 2013.03.14.
 
1.2.                        A pályázat története 
•      A pályázat benyújtása: 2011. szeptember 06.
•      A pályázat befogadása: 2011. szeptember 15.
•      A pályázat támogatása: 2012. január 30.
•      Támogatási szerződés megkötése: 2012. augusztus 10.
•      A pályázat megvalósításának kezdete: 2012. szeptember 28.
•      Műszaki átadás: 2013. február 28.
•      A pályázat megvalósításának záró napja: 2013. március 31.
 
A Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum (1237 Budapest XXIII kerület, Sportcsarnok utca 2.) alatti földterület a pályázó Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának (1/4 részben) és Budapest Főváros Önkormányzatának (3/4 részben) közös tulajdonában áll. Maga a fejlesztés tárgyát képező felépítmény (sportcsarnok) azonban a pályázó Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 100%-os tulajdonában van.

Európai Uniós pályázatok

2. kép: Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum (készítette: PVF Kft.)

 

A műszaki beavatkozási tervdokumentáció készítését megelőző energetikai felmérés megállapította, hogy az épület energetikai tényezői nem megfelelőek. Az épület állaga jó, azonban az épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján csupán az D kategóriába sorolható, ezért alátámasztó energetikai számításokkal meghatároztuk, hogy lehetne az épület energetikai mutatóit javítani, az üzemletetési költségeket optimalizálni, csökkenteni.

Európai Uniós pályázatok

3. kép: A napelemek illeszkedése (készítette: PVF Kft.)
Az épület teljes villamos energia ellátása a pályázatot megelőzően az ELMŰ NYRT. közcélú villamos hálózatáról történt, földkábeles csatlakozással. Az áramszolgáltatói kábelek fogadása a külső 0,4 kV-os főelosztó berendezésben valósul meg. A korrekt elszámolás biztosítására a napelemek beüzemelését követően a meglévő digitális fogyasztásmérő berendezés lett átkalibrálva, ezáltal a fogyasztási időszakon belül az épület villamos energia felhasználása pontosan mérhető. Az áramszolgáltatói elszámolási fogyasztásmérés impulzusadós, teljesítménydíjas.
Az intézmény éves villamos energia felhasználása átlagosan 35 000 kWh. Az épület világítási, és technológiai fogyasztói mintegy 84 kW egyidejű villamos energiát igényelnek. Az épület megtáplálása a külső főelosztó, és az épület közé telepített 0,4 kV-os földkábellel valósul meg. Az épület feszültségmentesítése egy főkapcsolóval, valamint szakaszosan, a belső főelosztó berendezésből történik.
2.    Miért volt szükséges az épület energetikai fejlesztése? 
A Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum működési költségei igen magasak és jelen gazdasági körülmények között egyre nehezebb ezek kigazdálkodása, ezért az Önkormányzat a költségek racionalizálását tűzte ki célul.  
Az energetikai felmérést követően egyértelműen kimutatható, hogy az épület villamos energia fogyasztása a kihasználtság intenzív növekedésével arányosan emelkedik. Az építmény hőenergia felhasználása jelentős, ami 578,3 MWh hőenergia felhasználást jelent éves szinten. Ezt a fűtési, a központi szellőztetés és a HMV előállítás hőenergia igénye adja.

  Európai Uniós pályázatok

 4. kép: A napelemek térbeli látványa (készítette: PVF Kft.)

 

Az épület primer hőenergia ellátása vezetékes földgáz hálózatról történik. A magas hőenergia felhasználás miatt az épület fűtése nem gazdaságos. Az épület energetikai racionalizálását sem a pályázó önkormányzat, sem a fenntartó Soroksári Torna Egyesület nem volt képes önerőből megvalósítani.
A projekt elsődleges célcsoportja a sportcsarnok valamennyi diákja, látogatója és dolgozója. A fenntartási időszakban a projekt közvetlen célcsoportja megközelítőleg 250 ezer főt jelent.

 Európai Uniós pályázatok

 5. kép: A napelemek elhelyezkedése (készítette: PVF Kft.)

A projektjavaslat megvalósítása a beruházással érintett településen biztosítja a sportoktatást és az egészséges életmód közösségi feltételeit biztosító közösségi tér kialakulását szolgáló környezet létrejöttét. A projekt környezeti hatásterülete azonban nemcsak az érintett épületeire terjed ki, mivel Magyarország energiafelhasználásának közel 80%-a importból származik, ezáltal a projekt által megvalósítani kívánt energiafelhasználás csökkentés – kismértékben ugyan, de – az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását szolgálja.
Az oktatási környezet javításával az önkormányzat növeli a kerület értékét, fokozza a kerület lakosságmegtartó képességét.
3.    A projekt várható eredményei
 
A Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai korszerűsítése révén az épület számára vásárolt villamos áram felhasználás 57,1%-kal csökken, mely éves szinten meghaladja a 867 e Ft-ot. A projekt az „Intézményi szektor épületállományának energetikai fejlesztésével eleget tesz a 2007-2020 időszakra megfogalmazott Magyarország energiapolitikájának,, a biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás stratégiai kereteiben megfogalmazottaknak, és a végrehajtásra vonatkozó Magyarország nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervében (NCST) foglalt célkitűzéseknek. Ezzel hozzájárul az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (ESD) által Magyarország részére előírt 2016-ig történő energiafelhasználás csökkentési elvárásainakA Kiotói Jegyzőkönyv értelmében, hazánkban az üvegházhatású gázkibocsátásokat 6%-kal kell csökkentenie 2008-2012 közötti időszakban. A fejlesztés megvalósításával az üvegházhatást okozó antropogén eredetű gázok közül a legnehezebb kihívást okozó CO2 kibocsátás jelentősen csökken, hozzájárulva ezzel az éghajlatváltozás mérsékléséhez.
 A projekt egyik fő hatása a környezet védelme és az elkerült szennyezésen túl a pályázónál jelentkező számottevő közgazdasági hatás. A hatások közül kiemelt szerepet kapnak a használónál jelentkező hasznok, hiszen a projekt révén a használó jelentős anyagi áldozatvállalás alól mentesül.

Európai Uniós pályázatok

6. kép: Fenntartható fejlődés – illusztráció (forrás: www.alternativenergia.hu)

 

Az érintett épületek energetikai felújításán keresztül a projekt közvetlen eredményei:

ü  Az ÜHG-kibocsátás változás (CO2 ekv) 18,69 t/év csökkenést jelent

ü  A 18,72 kWp névleges teljesítményű 96 db napelemből álló napelemes rendszer installálása révén évi 20 000 kWh villamos energiatermelés valósul meg

ü  Az éves üzemeltetési költség csökkenése meghaladja a 867 e Ft-ot

ü  Célcsoport (oktatási, sport és) életkörülményei jelentősen javulnak

 

Az érintett épületek energetikai felújításán keresztül a projekt közvetett eredményei:

ü  Javul a pályázó gazdasági háttere

ü  Javul a Város lakosságmegtartó képessége

ü  Javul a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete

ü  A fenntartható fejlődés elősegítése

ü  Szemléletváltás elősegítése a fenntartható fejlődés területén

ü  Közreműködés az éghajlatváltozás mérséklésében

ü  Energiafüggőség csökkentése

ü  Az ország versenyképességének javítása

 

Európai Uniós pályázatok

 

4.    A fejlesztés
A fejlesztés előtti anyag és energia áramok:
 
 
Európai Uniós pályázatok
 
4.1.                       A kiválasztott technológia bemutatása
 
4.1.1.      Műszaki tartalom, technológia leírás (fő műszaki paraméterek megadásával)

 

A tervezett 18,72 kWp teljesítményű közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes rendszer nagyon egyszerűen és jól működő megújuló energia felhasználó rendszer. Amikor süt a Nap és a rendszer energiát termel, a megtermelt energiamennyiséggel két dolog történhet. Vagy rögtön felhasználásra kerül a fogyasztó villamos rendszerében, ilyenkor megspórolva a villanyszámla erre az energiamennyiségre vonatkozó részét, vagy visszajut a közüzemi hálózatba. Ebben az esetben a visszatáplált energia mennyisége mérésre, és későbbi szaldó számítással, elszámolásra kerül a fogyasztó és az áramszolgáltató között.
Abban az esetben, amikor nem termel energiát a napelemes rendszer, a fogyasztó a hagyományos módon a hálózatból használ energiát, amit mér a villanyóra. A visszatáplált és a fogyasztott energiamennyiség mérhető, ami egyszerű szaldó számítással elszámolásra kerül, az adott elszámolási időszakra vonatkozóan.
 
A telepíteni kívánt hálózatra tápláló napelemes rendszer három fő részből áll:
–        napelem
–        inverter
–        termelés-fogyasztás mérő
A tervezett 96 db Himin HG-195S monokristályos napelemek megtermelik az energiát a napfény segítségével. A napelemek névleges teljesítménye 195 Wp darabonként. A napelemek által termelt energia egyenáramú, ami még nem alkalmas sem a háztartás villamos fogyasztói számára, sem a hálózatra való visszatáplálásra. Ezt az egyenáramú feszültséget a
3 db Fronius IG PLUS 70V-1típusú inverter alakítja át váltakozó, 230V 50Hz-es feszültséggé. Az inverterek névleges elektromos teljesítménye darabonként 6 500 W. Az inverterek a szükséges védelmi funkción kívül szinkronban dolgoznak a hálózattal.
A napelemek által hasznosított és az inverterek által átalakított energia az ingatlanra beérkező elektromos betáplálásnál, a meglévő 0,4 kV-os főelosztó szekrényben kapcsolódik az intézmény elektromos rendszerére. A főelosztóban lévő digitális mérőóra át lett kalibrálva, ezáltal termelés-fogyasztásmérő órává vált.

 

Abban az esetben, amikor a napelemek által a termelt villamos energia meghaladja az épület pillanatnyi szükségletét, a fel nem használt energia, visszatáplálásra kerül a közüzemi hálózatba. Az átkalibrált villanyóra termelés-fogyasztásmérő óra, ún. ad-vesz óra, amely képes mérni mind a bejövő, mind a kimenő energia mennyiségét, tehát a visszatermelt és a fogyasztott energiát.
A jogszabály szerint elszámolási időszakonként a leolvasott termelt, és fogyasztott energiamennyiségből egyszerű szaldószámítással meghatározzák a fogyasztást, vagy a többlettermelést. A szaldóelszámolás alapján adódott fogyasztott energia mennyiséget kell csak kifizetni, illetve a többlettermelést 85%-os fogyasztói áron fizetik ki. Jelen projekt esetében a napelemes rendszer teljesítménye úgy lett meghatározva, hogy többlettermelés ne lépjen fel.
Éves szinten a fogyasztáshoz illesztett termelői kapacitás termelt/fogyasztott energiái kiegyenlítődhetnek.  

 

 

4.2.                       Fő berendezések és jellemzőik

 

Sorszám Megnevezés (fő berendezés típusa, teljesítménye) Mennyiségi
egység
Mennyiség
1. Himin HG-195S Monokristályos napelem elhelyezése, 25 év teljesítmény garanciával, Minőségi tanúsítvánnyal, névleges teljesítménye 195 Wp db 96
2. Minőségi alumínium és rozsdamentes elemekből álló rögzítő rendszer terepszintre helyezve, összeszereléssel, súlyterheléssel, db 96
3. Inverter elhelyezése és elektromos oldali bekötése, Fronius IG PLUS 70V-1 típusú, névleges AC teljesítménye 6500 W, AC feszültség tartomány 220-240 V db 3
4. UV-álló, dupla szigetelésű kábelezés a mérő óra előtti fogyasztói hálózatra való kapcsolódáshoz, vízálló csatlakozók, érintésvédelmi és túlfesz levezető szerelvények, egyéb villanyszerelési elemek m 210
5. Napelemes rendszer tesztelése, üzembe helyezése klt 1

 

 

4.2.1.      Himin HG-195S Monokristályos napelem 

Európai Uniós pályázatok

 

7. kép: A Himin HG-195S Monokristályos napelem (készítette: PVF Kft.)
Műszaki adatok Himin HG-195S
Névleges teljesítmény 195 Wp
Maximális feszültség 37,4 V
Max. Áramerősség 5,21 A
Üresjárati feszültség 44,9 V
Zárlati áram 5,62 A
Cellák száma 72
Modul hatásfoka 15,3 %
Súly 16,2 kg
Méret bruttó (MxSzxV) 1580x808x35 mm
Nettó elnyelő felület 1,18 m2
Max. feszültség DC 1000 V

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.      Fronius IG PLUS 70V-1 inverter 

 

Európai Uniós pályázatokEurópai Uniós pályázatok

8. kép: A telepített inverter (készítette: PVF Kft.)

 

 

Műszaki adatok Fronius

IG PLUS 70V-1

Max DC teljesítmény 6880 W
Max DC feszültség 600 V
Feszültségtartomány MPP: 230-500 V
Max bementi áramerősség  29,9 A
MPP tracker-ek száma 1
Névleges AC teljesítmény 6500 W
Max AC teljesítmény 6500 W
Max kimeneti áramerősség 28,3 A
Max hatásfok 0,951
Méretek 968 / 434 / 250 mm
Súly 36,9 kg
IP védettség IP54

 

 

A napelemek tartószerkezete minősített alumínium és rozsdamentes acél elemekből készül, melyek képesek a napelemeket élettartamuk végéig megtartani. A megfelelő rögzítés súlyterheléssel biztosított

 

Napelemes rendszer elrendezési terve:

 

 

Európai Uniós pályázatok

 

 

Napelemek és az inverterek villamos bekötése:

 

Európai Uniós pályázatok

 

 

A fejlesztés utáni anyag és energia áramok:

Európai Uniós pályázatok

5.    A fejlesztés eredményeképpen elért megújuló energia alapú energia –termelésnövekedés – illesztés az akciótervhez

 

A beruházás lehetőséget ad energiatermelésre egy megújuló energiahordozó, a napsugárzás hasznosítása révén. A folyamat révén 20 000 kWh villamos energia, valamint közvetett módon 200 GJ fosszilis tüzelőanyag felhasználása váltható ki éves szinten. A beruházás révén évente 20 000 kWh-val növekszik a megújuló energia bázisú energiatermelés, eközben úgy történik energiatermelés a város lakókörnyezeti részében, hogy az semmilyen egyéb energia felhasználással nem jár.

 

A projekt következtében a megújuló energia hasznosítás növekedése

Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés növekedése  20 GWh/év
Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése  200 GJ/év

 

 

A beépített megújuló energiaalapú kapacitásokra vetített elszámolható költség (ezerFt/kW)

Nettó, vagy bruttó összes elszámolható beruházási költség a pályázó ÁFA státuszától függően: 21 387 500 Ft
Beépített villamos teljesítmény  18,5 kW
1 kW beépített villamos-teljesítmény fajlagos beruházásigénye  1156,081 e Ft/kW
Összefoglaló:
 
A projekt műszaki átadás-átvétele 2013. február 8-án realizálódott. A projekt elszámolása folyamatban.
 
A támogatási szerződésben a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kötelezően 5 év fenntartási időszakot vállalt, mely sikeres megvalósításához az Önök támogatása is szükséges kedves kerületi lakosok, ezért számítunk a Soroksár Sport és Szabadidő Központ rendezvényein való részvételükre!
 
Mottónk: „Mi megnyertük, Önök élvezzék!”

 

A pályázat előkészületeiben, leadásában és levezénylésében a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. központi szerepet töltött be. A projekt munkafolyamatainak megvalósításában és összehangolásában lényeges szempont volt a szervezettség és a dinamizmus, amely a PVF Kft. csapatát jellemzi. A cél a határidők betartása, az eredményesség és a projekt sikeres lezárása, mindenki megelégedésére.

      Köszönjük a nekünk szavazott bizalmat!

 Európai Uniós pályázatok

 

A Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. az alábbi szolgáltatásokkal áll az Önök rendelkezésre:

–       Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

–       Pályázatírás, tanácsadás és lebonyolítás

–       Könyvelés és bérszámfejtés

–       Értékbecslés és energetikai tanúsítvány készítése

–       Ingatlanok műszaki felmérése és dokumentálása

–       Felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés

–       Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

–       Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

–       Építményüzemeltetés

–       Épülettakarítás

–       Sportlétesítmény működtetése

–       Rendezvényszervezés

A PVF Kft. szívesen fogadja a fenti tevékenységekkel kapcsolatos megkeresésüket a következő elérhetőségeken:
 
Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.
1203 Budapest, Baross u. 40-42.
T e l e f o n : (06-1) 284-7064
H o n l a p :  w w w . p v f . h u
E–mail:varosfejleszto@pvf.hu
 
 
Készült: Budapest, 2013. március hó