logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

Fakivágási kérelem

Fakivágás

 

Közterületen, önkormányzati tulajdonú területen, illetőleg nem közterület megnevezésű ingatlanon történő fás szárú növények kivágásához engedélyt kell kérni.

Az eljárás megindítása: kérelemre induló eljárás

Illetékfizetési kötelezettség: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklete értelmében illetékmentes.

Benyújtandó iratok köre:
közterületről történő fakivágás esetén az alábbi formanyomtatvány Kérelem
nem közterület megnevezésű ingatlan esetében az ügyfél kérelme, melynek tartalmaznia kell:
– a kérelmező nevét, lakcímét
– a kivágás indokát
– a kivágandó fával rendelkezni jogosultnak a kivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát
– az ingatlan címét, helyrajzi számát
– az ingatlanról készült helyszínrajzot, melyen be kell jelölni a kivágandó fa helyét
– a kivágandó fák darabszámát
– a kérelmező nyilatkozatát a pótlás módjáról

A nem közterületen lévő inváziós, allergén fajták, illetve gyümölcs-, díszfa, szőlő, vagy egyéb cserje kivágása esetében a kérelmezőt bejelentési kötelezettség illeti.

Az ügyintézési határidő: általában 8 nap

Az engedélyezésre vonatkozó jogszabályok:
– közterületen történő fa kivágása esetén a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
– nem közterület megnevezésű ingatlanon történő fa kivágása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról.