logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

Felelős állattartás: kutyasétáltatás a jogszabályok tükrében

Közterületen kutyát csak pórázon szabad vezetni! Sajnos ennek ellenére Soroksáron is egyre gyakoribb jelenség a közterületen felügyelet nélkül kószáló eb, melyet – jobb esetben – gazdája jócskán lemaradva követ. Az állattartó ezzel a cselekedetével megvalósítja a „veszélyeztetés kutyával” szabálysértési tényállást. Az alábbiakban részletezett jogszabályokkal szeretnénk felhívni az állatartók figyelmét a jogkövető magatartásra.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormány rendelet 17. §-a értelmében belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a alapján a veszélyeztetés kutyával szabálysértési tényállást követi el az, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja; természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény kimondja, hogy a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani, aki erről nem gondoskodik az köztisztasági szabálysértést követ el.

A fenti jogszabályi előírást megszegők részére a figyelmeztetés után a közterület-felügyelő, továbbá a mezőőr kénytelen helyszíni bírság kiszabása iránt intézkedni.

Kérünk ezért minden állattartót a jogszabályi előírások betartására, ugyanis mindannyiunkon múlik, hogy milyen közösségben élünk.

Köszönjük!

 

Budapest Főváros XXIII. Kerület

Soroksári Polgármesteri Hivatal

Hatósági és Adóosztály