logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Gépjárműadó 2022.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át.

2021. évben a NAV minden érintettnek határozatot küldött a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022. évtől már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valamilyen változás következtében a gépjárműadó összege módosul. Fontos változás, hogy 2022. január 1-jén módosult az adózás rendjéről szóló törvény, ezáltal a gépjárműadó bekerült azon adónemek közé, amiket kerekítés nélkül kell megfizetni.

A gépjárműadó első részletét tárgyév március 15-éig, a második részletet szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Banki átutalásnál az átutalási bizonylat közlemény rovatába az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. (https://nav.gov.hu/ado/gepjarmuado/gepjarmuadoval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek)

2021. január 1-jétől a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

További információk elérhetőek a NAV honlapján (https://nav.gov.hu/ado/gepjarmuado).